ใบมะกรูดมีดีอย่างไร ถึงมีคุณสมบัติไล่หนู

 ต้องการลองของบริษัทที่ปรึกษาว่า ถ้าพวกคุณแน่จริง กิหาให้เจอชิทำเหมือนกับการเล่นช่อนหาของพวกเด็กๆในความเป็นจริงแล้ว บรรดาที่ปรึกษาทั้งหลายไม่ใช่เทวดา เพียงแต่พวกเขาได้รับการผึเกอบรมมาว่า อย่าเชื่อในสิ่งที่พูด อย่าเชื่อเพราะการบอกต่อๆ กันมา ให้เชื่อในสิ่งที่เห็น มีหลักฐาน และสามารถพิสูจน์ได้ บริษัทที่ปรึกษาที่ดีๆ กิมีเยอะ ส่วนบริษัทที่ปรึกษาที่ไม่ดีไม่มีจรรยาบรรณกิมืไม่น้อยเป็นหน้าที่ของพวกคุณที่จะทำความรู้จักกับบริษัทฯ ที่ดีๆ แล้วให้โอกาสกับพวกเขาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ให้ความร่วมมือกับพวกเขา ผลงานของพวกเขาจะเกิดขึ้นได้กิเพราะพวกคุณให้ความร่วมมือ ท้ายที่สุดการที่พวกเขาลามารถลดต้นทุนการผลิตให้กับพวกคุณได้ กิจะทำให้บริษัทของพวกคุณมีผลประกอบการที่ดีขึ้น สามารถทำการแข่งขันกับดู่แข่งในท้องตลาดได้ ทำให้บริษัทของคุณสามารถขยับขยายกำลังการผลิต นอกจากนี้ถ้าหากพวกคุณรู้จักการฟ้าติดตาม รู้วิธีการถามคำถาม และการวิเคราะห์ปัญหา พวกคุณจะลามารถนำไปประยุกต้ใช้งานได้เองในอนาคตส่วนลูกค้าที่กล้าเปีดเผยข้อมูล และทำตามคำแนะนำ ป่านนี้คงจะยิ้มกันแก้มแทบปริไปแล้วเทคโนโลยีสารสนเทคคำโบราณกล่าวเอาไว้ว่า...เห็นช้างขี้...อย่าขี้ตามช้าง... ยังใช้ได้เสมอครับ หากคุณสนใจที่จะเลือกลงทุนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ขออย่า1ได้ลอกเลียนแบบบริษัทข้ามชาติ ควรเลือกลงทุนตามความจำเป็น ดักหนู และเหมาะสมกับเครือข่ายธุรกิจของคุณ ขอสละเวลาสักเล็กน้อยโดยให้อ่านเนื้อหาของบทนี้แล้วคุณจะทราบว่าบริษัทข้ามชาติเขามีโครงการจะทำอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จริงอยู่ครับ ที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิง ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน ผู้บริหารต้องติดตามบริโภคข้อมูลข่าวสาร รู้ความเป็นไปของผลประกอบการทังของตัวเอง ของคู่ค้า และคู่แข่งอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจแต่ก่อนทีคุณจะลงทุนด้าน กำจัดหนู  คุณควรจะพิจารณาศึกษารายละเอียดให้รอบครอบ มิฉะนั้น จะเป็น ของเจ้าของบริษัทซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบรรดาบริษัทที่ปรึกษาด้าน IT ที่จะเข้ามาช่วยกันดูดเงินจากงบประมาณของคุณ แล้วงบของคุณนั้นก็จะบานปลาย เหมือนกับดอกบานไม่รู้โรย...ผมจำได้ว่าช่วงก่อนปีค.ศ. 2000 หรือที่ฝรั่งเรียกว่า กันอย่างติดปากในช่วงนั้นมืการพูดซักนำว่า บรรดาเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ตลอดจนเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่มืหน่วยประมวลผลที่ผลิตจาก chip ไม่ทันสมัยจะไม่สามารถใช้งานได้ หรือก่อให้เกิดข้อผิดพลาด ถ้ามีการนำไปใช้งานหลังจากวันสิ้นปี ค.ศ. ยาเบื่อหนู 1999เหตุการณ์นั้นมันล่วงเลยมาแล้วกว่า 4 ปี ผมไม่อยากจะไปรื้อพินมันขึ้นมาอีก พวกเราๆ ท่านๆ คงทราบกันดีว่า อะไรเป็นอะไร มูลเหตุที่ผมหยิบยกขึ้นมาอีก เพราะต้องการพูดว่าช่วงนั้นมีซอฟท์แวร์แบบบูรณาการ  (Integrated Software) หลายต่อหลายตัวออกมาในท้องตลาด บริษัทข้ามชาติแทบทุกแห่งจะได้รับนโยบายมาจากบริษัทแม่ ให้!บจัดการกับระบบ IT ที่ใช้อยู่ในช่วงนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นซอฟท์แวร์แบบตัวเดียวโดดๆ ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันแบบ on line และ real time ขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดว่า หลายๆ แผนกในบริษัทเดียวกันใช้ซอฟท์แวร์กันคนละตัว เช่น ฝ่ายการเงินใช้ซอฟท์แวร์สำหรับงานบริหารจัดการตัวหนึ่ง ฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพก็ใช้ซอฟท์แวร์กันคนละตัว มีหนำซาฝ่ายขายก็ใช้ซอฟท์แวร์อีกตัวหนึ่ง กว่าผู้บริหารจะทราบยอดขาย ต้นทุนการผลิต ผลกำไรขาดทุน ต้องรอให้แผนก IT รวบรวมข้อมูลและประมวลผล ซึ่งต้องใช้เวลาคำนวณกันทั้งคืน หริอครึ่งค่อนคืน กว่าผู้บริหารจะทราบตัวเลขต้องรอถึงวันรุ่งขึ้น ถ้าหากเกิดไฟฟ้าดับ และบริษัทฯ มีระบบสนับสนุน (back up system) ไม่ดีพอ ผู้บริหารต้องร้องเพลงรอต่อไปจุดนี้เองที่ทำให้ซอฟท์แวร์แบบมูรณาการเอามาใช้เป็นจุดขาย แล้วทำกำไรให้กับบริษัทที่ปรึกษา ตลอดจนเจ้าของบริษัทซอฟท์แวร์กันอย่างมโหฬารด้วยความที่ว่า ช่วงเวลานั้นบุคลากรของผู้ใช้งานไม่ค่อยพร้อม  เครื่องไล่หนูราคา ความไม,รู้จริงทั้งของบริษัทที่ปรึกษา และผู้ใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากซอฟท์แวร์แบบบุรณาการเป็นของใหม่ ผู้บริหารของบริษัทข้ามชาติต่างก็ถูกกดดันจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแม่ ที่ต้องริบทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนสิ้นปี 1999คุณเชื่อหรือไม่ว่า งบรายจ่ายในการนำซอฟท์แวร์แบบบูรณาการ เพื่อนำมาใช้งานครั้งแรกตกราวๆ 200 ถึง 400 ล้านบาทต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนโมดุลของซอฟท์แวร์ที่ต้องการใช้ จำนวนผู้ใช้งาน ความซับซ้อนของ

 

 

เครื่องไล่หนูและแมลงสาบ

0 Comments

วงจรชีวิตของหนู มีผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไร

เหมือนโบราณว่าไว้ “ยิ่งเกลียด ยิ่งใกล้”คำนี้ตรงกับชีวิตผม เมื่อผมไต้พบกับ “วิเวียน” เธอเป็นชาวออสซี่แต่มาอยู่เมืองไทยนานจนพูดไทยชัด กินล้มดำเก่ง แถมยังตำหนิแม่ค้าเวลาดำไม่แซบอีกด้วย เธอเป็นจิตรกร มาอาศัยอยู่ตามว้ด วาดรูปเกียวกับศาสนาเพราะเธอศึกษาพุทธ-ศาสนามามาก อาจจะเป็นจุดนี้ทำให้ผมชื่นชอบเธอผมไม่เรียกเธอว่า วิเวียน เพราะมันชัดกับอุดมคติของผม ผมตั้งชื่อให้เธอใหม่ว่า วินา ซึ่งเธอโปรดมาก เพราะอยากมีชื่อเป็นไทยๆ แต่มืคนตั้งให้มาเธอไม่ถูกใจ เธอจึงถามถึงคำแปลซึ่งผมก็ลืมพกพจนานุกรมไปด้วย เลยโมเมว่า วินา หมายถึงริโฑเรื่อยไม่งอก'

 

'เยมไปด้วยเมตตาเหมือนช้างสาร แค่นี้ฝรั่งก็พอใจแล้วผมพบวินาที่วัดที่อำเภอแม่สาย ตอนนั้นอาการทางจิตของผมกำเริบและพ่อเพิ่งตาย ตัวเองก็ยังไม่เป็นโล้เป็นพายในเรื่องเขียนหนังสือ พอตอนเช้าก็มานั้งมองดวงอาทิตย์ทำท่ากางปีกสยายหางเหมือนจะบินขึ้นไปอย่างนั้นแหละปล่อยตัวไม่กินข้าวกินอาหาร ลุง ที่ผมอาศัยอยู่ด้วยปริวิตกว่าจะพาผมไปเซ็กสภาพจิต แต่ป้าบอกว่า ลองให้ไปอยู่วัดสักพัก ใกล้พระใกล้เมรุอาจจะอาการดีขึ้น ผมก็ปล่อยเลยตามเลย จะให้ผมไปเดินดงแบบพระรามผมก็คงทำเพราะชะตากรรมมันกระหนํ่าชาจนทรุดคาเท้ามันแล้ว ผมก็หอบสารรูปที่เหมือนแย้กำพ'ท้เนี้อไปกราบอาจารย์พร้อมจดหมายแนะนำตัวจากป้าซึ่งเป็นลูกศิษย์เอก เครื่องไล่หนูและแมลง ท่านอาจารย์ก็ปรารภธรรมให้พังพักใหญ่ จนสภาพจิตใจผมดีขึ้น แล้วท่านบอกให้ผมพักในศาลานี่แหละ กลางวันก็ช่วยงานวัดบ้าง บ่ายๆก็เช้าไปนั่งสมาธิ'ในกำ ยามเย็นซึ่งไม่มีอาหารเย็น เมื่อผมอาบนั้าเสริจก็เดินสำรวจรอบวัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ดูความรื่นรมย์ของธรรมชาติ ความวิเวกเป็นสหายอันประเสริฐ ที่ทำให้ผมได้ศิตได้ตรึกตรองปัญหาต่างๆ และขบคิดแก!ขไปทีละข้อผมเดินอ้อมผ่านอ่างเก็บนั้าขนาดใหญ่ไปอีกด้านจะไปลูตะวันสับเหลี่ยมเขา ก็พบ วินา กำสังจดจ่อกับพู่กันในมือ ช่างเหมือนภาพฝัน ที่มาพบผู้หญิงผมยาวสีทองพลิ้วสยายตามสายลม อารมณ์จมจ่อมกับภาพตรงหน้า ผมยืนมองเธอเหมือนปลาตัวที่ สังข์ทอง ใช้มนต์จินดาเรียกเข้าตาข่าย ลืมเชื้อชาติ สีผิวเธอสิ้น รูปร่างสูงแบบชาวต่างรักเรื่อยเ!!เอย(ไม่งอก)  ประเทศ แต่ผอมอย่างนางแบบ นุ่งกางเกงขาก๊วย ใส่เสื้อม่อฮ่อม...

 

จะว่าพม่าก็ไม่ใช่ เพราะผมสีทอง จะว่าลูกฝรั่งตกค้างครั้งสงครามบรพาก็ไม่เชิง ผมมองเพลินจนเธอรู้สึก เธอหันมายิ้มให้แบบไทย ๆผมรีบตรงเข้าไปพูดคุยด้วย พอจะถึงตัวเธอ ลิ้นไก่กับลูกกระเดือกก็เกี่ยงกันว่าใครจะเปล่งเสียงก่อน เพราะผมพูดอังกฤษไม่ได้ แต่เทพยดาฟ้าดินก็ช่วยเหลือ เมื่อเธอทักเปีนภาษาไทย ชัดกว่าคนลาวพูดภาษากรุงเทพฯ อีก การสนทนาราบรื่นเหมือนรู้จักกันมาหลายชาติแล้ว เมื่อเธอรู้ว่าผมมาพักที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรม เธอแสดงความดีใจถกปัญหายังกับเปรียญ 5 ยังดืที่ผมอาศัยวิชาหน้าที่ศีลธรรมมาช่วย พอขายผ้าเอาหน้ารอดได้ตะวันลับจากขอบฟ้าไปแล้ว... เครื่องไล่หนูในรถยนต์ ภาพวาดของเธอยังคงด้างคาอยู่ ต้องมาวาดใหม่ เราเดินกลับวัดช่วยกันถืออุปกรณ์ของเธอ เธอพักอยู่กับแม่ชี ได้เจอกันอีกครั้งก็ตอนทำวัตรเย็น นี่ถ้าผมไม่เพี้ยนหรือแกล้งริมริมบ้า ผมคงไม่ได้พบวินา เธอ...ผู้เป็นนางในอุดมคติที่ไม่เต็มสติของผมแน่เพราะศิลปินกับศิลปะ ก็เหมือนพระกับซี บางวันเราก็แช่งกันนั่งสมาธิกันว่าใครจะ'แงได้นานกว่ากัน พอออกจากสมาธิละกิเลส ผมก็เพิ่มตัณหาด้วยการสร้างอารมณ์โรแมนดิกจีบเธอกันจุ๋งจิ๋ง ๆ แต่ต้องให้ใกลตาพระกับซีนะวินานั้นแทบจะเรียกได้ว่า เกิดผิดทวีป เพราะเธอรักความเป็นไทยมาก เธอมีฝันสีประกายรุ้งว่า... กำจัดหนู จะมีแฟนเป็นคนไทย มืบัานที่ต่างจังหวัด ทำสวน ทำไร่ และวาดรูป และที่สำคัญ แฟนเธอต้องเป็น“ศิลปิน”ด้วย ผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองเหมือนเมาอากาศ เพราะเวลาเธอพูด เธอจะสบตากับผมอย่างจริงใจและจริงจังเป็นภาษาไทยทางนัยน์ตา ทำให้ผมรกเรื่อยเปีอย(ไม่งอก)  นอนฝันหวานถึงสาวต่างชาติคนนี้ความร้กไม่ได้ทำให้คนตาบอดอย่างเดียว ย้งทำให้เลือดรักชาติจางลงด้วยผมฝันที่ได้จะไปสัมผัสหิมะที่ออสเตรเลีย ไปอยู่ที่นั่นเขียนหนังสือให้เธอแปลเป็นภาษาของเธอ ถ้าเบื่อก็กลับมาอยู่เมืองไทยสักพัก ผมสร้างวิมานนํ้าค้างกลางเที่ยงเชียวล่ะสิบห้ารันที่รัดแม่สาย สร้างสายสัมพันธ์สันงดงามระหว่างเรา เธอมีโครงการจะอยู่วาดภาพอีกภาพก็จะลงมากรุงเทพฯ และไปตราดบ้านผม ผมจึงขอตัวมาเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับเธอ ผมกราบลาพระอาจารย์ ลาแม่ชี และวินาอย่างอาวรณ์

 

วิธีไล่หนู

0 Comments

วิธีตีฝ้าอย่างมิดชิด ไม่ให้หนูเข้า พร้อมช่องติดตั้งเครื่องไล่หนู

พวกเราไปถึงเอเธนส์ไนเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผจก.ทีดับเบิลยูเอมาสอบถามว่าใครอยากจะเข้าไปเที่ยวในเมืองไหม เขาจะจัดให้เพราะคงต้องใช้เวลานานในการรอ ดูเหมือนจะไม่มีใครออกไปคนที่ใช้การรอให้เป็นประโยชน์ก็คือคุณสุภาวั เธอเอาม้วนกระดาษที่เตรียมมาคลี่ออก มองหามุมสงบแล้วลงมือเขียนงานคือบทละครโทร-ทัศน์ ซึ่ง ผจก.สายการบินรับปากว่าจะจัดการส่งให้เรียบร้อย ดูเหมือนจะเป็นละครของคุณอารีย์ นักดนตรี ช่อง กว่าเครื่องจะร่อนลงสนามกรุงโรมได้ก็เป็นเวลาบ่ายมากแล้วจึงเห็นหิมะที่โกยไปกองรวมสุมไว้นอกรันเวย์ จากนั้นจึง เดินทางไปยังโรงแรมที่จองไว้แล้ว คุณณรงค์มาสมทบในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ผู้จัดการจัดรถต้ที่นั่งสิบสองคนพอดี ตัวผู้จัดการเองไปนั่งช่วงหน้า คุณสุภัทรทำหน้าที่บอกว่าที่นี่ใครจะเขียน โดย คนเขียนต้องหาข้อมุล เอาเองการทัวร์ในกรุงโรมและออกไปที่อื่นอีกผมจะไม่ เล่า และเมื่อครบกำหนด แล้วจึงบินมา เอ เธนส์อีกและนำ เที่ยว ด้วยเช่นกัน เพราะอะไรต่ออะไรคงเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว ขอข้ามมาเล่าเฉพาะอิสราเอลที่นำสนใจมากผู้จัดการสายการบินบอกเราว่า พวกเราจะเป็นแขกของกระทรวงต่างประเทศอิสราเอล ซึ่งจะจัดรถมาให้รวมทั้งจองโรงแรมไว้ให้ตามเล้นทางที่เขาจะพาพวก เราไป เมื่อลงสนามบินเทลอาวีฟมืการตรวจค้นอย่างละเอียดตั้งแต่กระเป๋าเดินทางและค้นตามตัว

 

ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณชูวงค์พูดอะไรจนทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยขอ เอาตัว เข้าไปค้นในห้องโดยเจ้าหน้าที่สตรี เมื่อออกมาคุณชูวงค์บ่นอุบว่า ค้นอะไรนักหนาก็ไม่รู้ ถึงขนาดต้องแก้ผ้า เชียวล่ะ  แล้วทุกคนก็ออกจากบริเวณการตรวจไปเอากระเป๋าทีผมมีหน้าทีรับผิดชอบไม่ให้เกิดการหายในระหว่างขนขึ้นและขนลง ผมจึงต้องนับกระเป๋าซึ่งแต่ละคนไม่มี “ลูกกระเป๋า” งอกออกมานอกจากคุณชุวงคัคนเดียวที่เพิ่มอีกสองใบเรื่องนี้ผมจำได้แม่นยำเพราะกระบวนการช็อปปีงแล้วต้องยกให้คุณPงด้รถที่ทางกระทรวงต่างประเทศส่งมารับพวกเรานั้นเป็นรถเก๋ง สำหรับคันที่ผมนั่งเป็นเก๋งคันยาวที่คงเรียกว่า “สามตอน” เราไม่ได้พักเทส-อาวีฟ ถ้าจำไม่ผิดจะไปพักจุดแรกที่โรงแรมในเยรูชาเลม ระหว่างทางมีการคุยกับคนขับไปเรื่อยๆ จึงรู้ว่าอดีตเป็นทหารซึ่งผ่านการรบ “เจ็ดวัน”มาโชกโชนจึงมีเรื่องเล่าตลอดการเดินทาง ผมจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างจำได้แต่เพียงว่าในระยะนั้นการล้รบ “เจ็ดวัน” เป็นข่าวที่พูดถึงทั่วโลกโรงแรมที่จัดไว้เป็นโรงแรมที่สมัยนั้นถือว่า สี่ดาว เป็นโรงแรมชั้นดี1 เครื่องไล่หนูไฟฟ้า ว่างั้นเถอะคืนวันนั้นผมออกมาจากโรงแรมเดินเที่ยวตามลำพังโดยไม่ลืมแลกเงินติดกระเป๋า ไม่ทราบว่าคิดอะไรเมื่อเดินไปเจอโรงภาพยนตร์และซื้อตั๋วเพื่อจะเข้าไปดูสภาพของโรงภาพยนตร์ แต่เมื่อเข้าไปแล้ว เป็นช่วงที่หนังฉายจึงไม่สามารถมองอะไรได้ถนัดตาสักเท่าไหร่จึงเดินออกมา ปรากฏว่าพบคนขับรถเหมือนมายืนรออยู่ก่อน เขาบอกผมว่า ผมน่าจะบอกเขาก่อนว่าจะมาที,นี่ผมยิ้มๆ แต่ก็นึกว่าขนาดไม่บอกเขายังรู้ว่าผมมาที่โรงหนังวันรุ่งขึ้นหสังอาหารเช้าที่ผมรับประทานไม่ถนัดด้วยกลิ่นเนยที่ฉุนมาก แต่ก็1ไม่มีปัญหา เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี เขาพาเราเที่ยวในนครเยรูซาเลมหลายต่อหลายที่โดยคนขับรถคันที่ผมนั่งจะเป็นคนเล่ารายละเอียดพอให้เราเข้าใจได้ เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันเราถูกพาไปร้านอาหารจีน ทำให้ทุกคนแจ่มใสขึ้นมาทันที ดูเหมือนจะชื่อร้าน “มังกรทอง” นี่แหละ ส่วนอาหารมือเย็นถ้าจำไม่ผิดก็คือไปหาเอาที่โรงแรมคืนวันนั้นมีโปรแกรมพิเศษตามมาอย่างที่คาดไม่ถึงเอาเลยทีเดียวนั่นคือ มีการถามไถ่ว่าอยากจะเข้าไปพักผ่อนในไนท์คลับไหม สุภาพสตรีหลายคนขอตัวนอน แต่ดูเหมือนจะมีใครสักคนสองคนที่ขอไปด้วย ลำหรับผู้ชายนอกจากผมแล้ว จำไม่ได้ว่ามืคุณเศกหรือคุณณรงค์ที่สนใจไป คนที่พาเราไปประมาณเวลาว่าสองทุ่มแล้ว เมื่อก้าวเข้าไปบรรยากาศแสงสีไม่มืดสลัวเหมือนไนท์คลับบางแห่งของบ้านเรา มีแสงไฟสว่างพอที่จะเห็นหน้ากันได้ค่อนข้างถนัด

 

มีผู้คนออก1ไปเต้นรำกันอย่างสนุกสนานบนฟลอร์ มีสิ่งสะดุดตาตรงที่ไม่ว่าหญิงหรือชายจะอยู่ในชุดสีเขียวคล้ายเครื่องแบบ เพียงแต่ไม่มีเครื่องหมายอะไรติดอยู่เท่านั้นคนที่นำเราเข้าไปให้ความกระจ่างว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทหารซึ่งพวกเขาจะมีเวลามาพักผ่อนอย่างนี้เสมอ ( ไล่หนูในรถยนต์ ช่วงเวลานั้นอิสราเอลไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเลย) ผมลังเกตเห็นความแจ่มใส ท่าทางสนุกสนานเต็มที่จนเวลาผ่านไปตามสมควรแล้วเราก็กลับออกมาและเข้านอนกันเพราะรุ่งขึ้นจะเดินทางต่อไปหลังอาหารเข้าแล้วทุกคนพร้อมออกเดินทาง เล้นทางที่จะไปคือมุ่งไปทางเหนือโดยจะหยุดทานอาหารกลางวันที่ไอฟาอันเป็นเมืองท่าที่สำคัญของอิสราเอล คนขับรถชี้ให้ดูระหว่างทางที่ผ่านพร้อมคำอธิบายว่าคนที่นั่งสูบมอระกู่ให้เห็นนั่นไม่ใช่คนยิว แต่เป็นคนอาหรับ เพราะคนยิวจะตื่นเช้าและออกทำงานไม่มานั่งละเลียดควันมอระกู่อย่างที่เห็นในส่วนที่เห็นเป็นพื้นที่มีต้นหญ้าออกดอกเหลืองจนเกือบจะนั้งหมดของส่วนที่รถแล่นผ่านนั้น มีคำอธิบาย1ว,า ต้นหญ้าที่เห็นนั้นอีกไม่ช้าจะมีการขุดฝังกลบแล้วปลูกใหม่ ฝนจะตกลงมา พอดอกหญ้าแก่ก็จะขุดกลบจนกระทั่งเนื้อทรายเหล่านั้นกลายเป็นดินปนทรายที่สามารถปลูกผลไม้อย่างบางส่วนที่เราเห็นเป็นทิวแถวขนาดสามารถส่งออกไป  กับดักหนู ขายต่างประเทศได้ปีละไม่น้อยอาหารกลางวันที่โรงแรมในเมืองไฮฟาที่อยู่ชิดติดมหาสมุทรถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดียิ่ง หลังจากนั้นจึงเดินทางขึ้นไปอีกจนถึงค่ายทหารที่อยู่บนที่ราบสูงส่วนนั้น มีนายทหารมาชี้ให้เรามองลงไปเบื้องล่างแล้วบอกว่าที่เห็นนั่นคือส่วนหนึ่งของเลบานอน และถัดไปที่มืชายแดนติดต่อกันก็คือซีเรีย

 

 

ยาเบื่อหนู

1 Comments

วิธีตรวจเช็คสภาพเครื่องไล่หนู ทุกๆ 2 สัปดาห์

คนขับมินิคันอื่นราวสามหรือสี่คันที่ซมการแสดงนี้อยู่พยักหน้าและส่งเสียงฮือฮาในความรอบรู้ของโทนี่ แน่นอนครับ ก็เหมือน 99.9เปอร์เซ็นต์ของชาวอังกฤษนั่นละ ผมไม,มีปัญญาจะรู้หรอกว่าธงของเราต้องหันด้านไหนถึงจะถูก เป็นเรื่องธรรมดาที่อังกฤษคงจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ธงชาติสามารถปลุกปันให้เกิดการถกเถียงได้ว่า ด้านไหนถูก ด้านไหนผิด แม้แต่ชาวออสเตรเลียยังไม่มีปัญหาเลย ทั้งๆ ที่อยู่ซีกโลกใต้ โคตรจะกลับหัวกลับหางเลยละ“บางทีเขาอาจจะเพนต์มาแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนอังกฤษก็ได้นะ เขานึกว่าผมจะขับจากที่นั่งด้านคนนั่งไง” เครื่องไล่หนูราคา ผมพูดพวกเขาหัวเราะกันทุกคนกับความคิดเห็นโง่ๆ แปลกประหลาดว่ารถจะมีพวงมาลัยอยู่ทางขวา และแล้วตำรวจก็โผล่มาพร้อมกับเรื่องยุ่งยากน่าประหลาดใจว่าตำรวจที'มาถึงเป็นชายหนุ่มสองคนที่มีผิวขาวผอมแห้งทำผมทรงลานบินและแต่งเครื่องแบบสะอาดที่สุด เข็มขัดเงาวับที่สุด และปีนที,ใหญ่ที่สุดเท่าที,ผมเคยเห็นมาในชีวิต พวกเขามีวอล์กกี้ทอล์กกี้หนีบไว้บนปาราวกับต้องการการติดต่อแบบไม่ขาดช่วงกับกระดูกไหปลาร้าของตัวเองพวกเขาสอบสวนอเล็กซากับผมเรื่องที่พวกเราไปพบโจรปล้นรถคำถามของพวกเขาทำให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นความผิดของเราที่ปล่อยให้กระจกหน้าต่างเปิดค้างอยู่ และเมื่อพวกเขารู้ว่าเรายังไม่ได้จองที่พักในไมอามีเลย ผมก็คิดว่าพวกเขาคงกำลังจะพาเราไปที่เขตชายแดนและทิ้งเราไว้ที่แอละแบมาแหงๆ“ขอผมดูพาสปอร์ตของคุณไดไหมครับ คุณ แล้วคุณผู้หญิงด้วย’' ตำรวจหมายเลขหนึ่งถาม เขาดูเหมือนกับคู่หูฃองเขาเปียบเลยยกเว้นแผลเป็นสั้นๆ สีชมพูที่แก้ม และมีกล้ามเนื้อแขนที่ใหญ่กว่า"เหตุจูงใจในการมาไมอามีของคุณคืออะไรคร้บ”  สมุนไพรไล่หนู ตำรวจหมายเลขสองถามเหตุจูงใจงั้นเหรอ ตอนนี้พวก เขาคิดว่าเราเป็นอาชญากรจริงๆแล้วสีนะ“ผมทำงานให้องค์การท่องเที่ยวของอังกฤษครับ” ผมตอบ “ผมมาที่นี่เพื่อจัดงานโปรโมตน่ะ”'‘แต่นี่มันเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวนะ” คนที่มีแผลเป็นและกล้ามโตพูดคิ้วของตำรวจทั้งคู่ชี้ฃึ้น ผมโดนแน่“ผมไม่ได้รับเงินเป็นดอลลาร์หรืออะไรหรอกครับ” ผมอธิบาย“ผมไม่ได้ทำงานให้บริษัทอเมริกันและรับงานของอเมริกัน” 

 

“แต่คุณกำลังทำงานด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว''มันไม1ใช่ความผิดของผมโว้ย เป็นสิ่งที,ผมอยากพูดหลายครั้งมากตลอดการเดินทาง คลื่นไล่หนู ไทเลอร์บอกกับผมว่าผมไม่มีเวลาสำหรับความยุ่งยากในการทำวีซ่านักท่องเที่ยวแล้ว และตอนนี้ต้องขอบคุณเขาจริงๆผมกำลังจะโดนเนรเทศและสูญเสียทุกอย่างโชคดีที่เ'รามีกองหนุน เจ้าของรถมินิคันอื่นๆ อยู่ตรงนั้นเพื่อวิงวอนขอความเมตตา เสนอที่พักให้กับเราและรถของเราพร้อมให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อในกรณีที่คุณตำรวจต้องการให้ช่วยชี้ตัวเจ้าโจรปล้นรถครึ่งชั่วโมงผ่านไป เราก็ถูกปล่อยเป็นอิสระ ผมรู้สึกราวกับตัวเองเพิ่งพ้นผิดจากข้อหาฆาตกรรมแม้ว่าในตอนนี้ผมกลัวว่าเฮชุสคงจะไม่คอยเราแล้วละ ไม,มีปัญหา...โทนี่บอกผม เขาไปที่รถของตัวเองเพื่อโทรศัพท์ และเพียงไม่กี่นาทีต่อมา เขาก็กลับมาพร้อมกับใบหน้ายิ้มแฉ่งไปครึ่งหน้า“ตอนนี้ รถพอร์ช เคย์แมน เอส. สีเหลืองจอดอยู่ที่มุมหนึ่งของโอเซียน' กับดักหนู ได-รพัและถนนเลขที,สิบเอ็ด” เขารายงาน “เจ้าของรถได้รับการแสดงตัว และได้ข้อมูลการมาถึงว่าเราใกล้เข้ามาแล้ว เดี๋ยวจะมีรถคลับแมนสีครีมปี 1980 ในที่จอดรถห่างจากรถพอร์ชสองคัน เมื่อคุณไปถึง รถคันนั้นจะย้ายออกและให้คุณเข้าไปจอดแทน”ผู้ชายคนนี้ควรจะจัดทั้งงานอีเวนต์ของผมในไมอามีและการทัวร์รอบอเมริกาทั้งหมดเลยละ ผมพันธง เขาจัดกำหนดการให้ผมอย่างละเอียดแม่นยำทุกเสียวของเสียววินาที ถ้าผมบอกให้เขาหาห้องพักที่มีเตียงแบบกันเสียงตามขนาดเปัะๆ ให้ในแต่ละเมืองละก็

 

เขาจะต้องหามาให้เราได้ชัวร์ ความจริงเขาช่างเป็นผู้สนับสนุนอังกฤษมากกว่าชาวอังกฤษคนไหนที่ผมเคยพบมาเลย จนน่าจะเหมาะกับงานนี้มากกว่าผมเสียอีก กาวดักหนู ผมต้องโทร.หาสุรายา และบอกกับเธอว่าผมได้จ้างคนนอกให้ตัวเองแล้วละผมรับหน้าที่ขับรถต่อในช่วงไมล์สุดท้ายก่อนถึง และขณะที่เราขับเข้าไปในเขตเซาท์บีชโดยได้รับการคุ้มกันจากรถมินิทั้งหลาย ความคิดแรกของผมคือ...เฮ้ย พวกเขาทาสือาคารของคุณป้าคาโรลีนของผมด้วยลีที่ตลกๆ พิกล เธอเคยอาศัยอยู่ทีห้องห้องหนึ่งของแฟลตใกล้กับเว็มบลี สเตเคียม อาคารแบบอาร์ต เดโค  เพียงหลังเคียวท่ามกลางมหาสมุทรแห่งเขตที่พักอาศัยย่านชานเมือง

 

เครื่องไล่หนู

0 Comments

เครื่องไล่หนูที่ดี ต้องมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และ ภายนอก

“ผมจะโทรไป.ที่ศาลากลางและถามว่ามืใครแพ้อาหารหรือชาบ้างมั้ย” บาบาร์พูดอย่างจริงจังสุดๆเมื่อผมกลับมาที่โรงแรม ‘มี’ อยู่ที่ส่วนต้อนรับและลุกขึ้นเพื่อจะอวดสะโพกของ เธอให้ผมดู คือผมก็ไม่ แน่ใจว่ามันเป็นเจตนาที่แท้จริงของเธอ แล้วเธอก็บอกผมว่าเธอได้กระโปรงสาวเสิร์ฟมาแล้วนะ และเมื่อเธออวดชุดสีดำตัวจิ๋วให้ผมดู ผมก็เลยได้เห็นว่ามันเปิดขาอ่อนมากจนเห็นไปถึงไหนต่อไหนเล ย“บอกเธอว่าควรจะใส่ถุงน่องด้วย ไม่งั้นกางเกงในของเธอจะหนาวจนแข็งเสียก่อน ถ้าเธอใส่มันสักตัวน่ะนะ” เสียงภาษาฝรั่งเศสดังขึ้นข้างหลังผม อเล็กชาเดินเข้ามาจากถนนและตรวจสอบขาของมือย่างตั้งใจกว่าผมเสียอีกผมคว้ากุญแจห้องและบอกมืว่าแล้วเจอกัน“เจอทั้งตัวนะ ไม่ใช่แค่บางส่วน" อเล็กซารู้สึกจำเป็นที่จะต้องพูดเส่ริม“งานถ่ายหนังช่วงเช้าไม่ดีเหรอ" ผมถามขณะที่เราเดินขึ้นบันไดเกือบเลี้ยววินาที อเล็กชาหน้าแดง สัญญาณบอกว่าเธอไม่อยาก   กับดักหนู จะพูดเรื่องอะไรสักอย่าง“ไม่ ไม่ ดีมากเลยค่ะ’' เธอพูด “เป็นเมืองที่เจ๋งจริงๆ มือยู่ที่หนึ่งที่มืพวกบ้านเก่าๆ รอบๆ บอสตัน คอมมอน  ทำให้ฉันนึกถึงมาเรส์ และโอลด์ เซาช์ มืตติ้ง เฮาส์ ก็สุดยอดไปเลย”

 

“โอลด์ เซ'าซ์มีตติ้ง เฮาส์เหรอ" เอ...ฟังเหมือนที่เที่ยวของพวกติดเหล้าเลยแฮะ เธอออกเสียงว่า เซาซ์ ที่แปล'ว่า1ขี้เมา“เซา-เธอะ” เธอพูดเสียงดังชัดเจน คำว่า ‘เซาท ’ เป็นหนึ่งในคำภาษาอังกฤษไม่กี่คำที่ เธอมืปัญหาในการออก เสียง “มันเป็น,ที่ที่ผู้'คนมาพบกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ ‘บอลตัน ที ปาร์ตี้’ น่ะ เป็นโบสถ์เก่าที่สวยมาก ข้างในเป็นสีขาวทั้งหมด” กำจัดหนู “โบสถ์เก่าที่สวยมากงั้นหรือ” ผมช่วยเตือนอเล็กซาว่าปกติเธอจะเป็นพวกต่อต้านศาสนา รวมถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศาสนาอย่างรุนแรงนึ่นา เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี “ใช่ค่ะ” เธอหน้าแดงอีกครั้ง“คุณได้สัมภาษณ์ชาวอเมริกันเรื่องศร้ฑธาของพวกเขาบ้างไหม'’“เปล่าค่ะ ฉันไปถ่ายกลุ่มชาติพันธุที่หลากหลายและทัศนคติของพวกเขาในความเป็นอเมริกัน คือว่าในฝรั่งเศสเราพยายามจะสนับสนุนชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มให้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว แต่ที่นึ่ผู้คนอยู่ในย่านของแต่ละคน และ ฉันก็ไม่แน่ใจว่านั่นเป็นความคิดที่ดีนัก”“เชื้อชาติไหนที่คุณไปถ่ายมาบ้างล่ะ” ผมถาม“เมื่อเช้านี้น่ะเหรอ’’“ใช่ เมื่อเช้านี้น่ะ’’“อัอ ไอริชคํะ’’ เธอตอบ“อา ไอริชพั้หมดเลย หรือแค่ส่วนหนึ่งของประชากรชายผิวขาวร่างสูงเท่านั้นล่ะ”“เอ่อ ใช่ เรืองก็คือฉันไปกินข้าวกลางวันกับไมค์มาน่ะ เขาเป็นสมาซิกคนสำคัญของชุมชนไอริชที่นี่”“ถูกต้อง แล้วเขารู้สืกอย่างไรกับความสัมพันธ์แบบข้ามเชื้อชาติบ้างล่ะ เช่น เขาชอบมั้ยที่จะกระชับความสัมพันธ์แบบไอริซ-ฝรั่งเศสน่ะ”มันเป็นผลลัพธ์ที่เดาได้"พูดตามตรงนะพอล คุณช่างเป็นพวกมือถือสากปากถือศีลจริงๆเลย คุณจ้องหุ่นเด็กคนนั้นอย่างกับว่ามันเป็นซูชิสักชื้น แล้วตอนนี้กลับมาวิจารณ์ฉันเรื่องการสัมภาษณ์ใครสักคนในหนังของฉัน เชอ ซุย รุมกร็องด์ ฟืย์" เธอพูด...ฉันโตแล้วนะ “ฉันสามารถไปกินข้าวกลางวันกับผู้ชายสักคนโดยไม่ต้องมีอะไรกับเขาได้ ไม่เหมือนคุณหรอก”เธอชื้นี้วป้ายความผิดมาที่ผม นิ้วที่ถูกออกแบบมาให้ทิ่มแทงผมเรื่องในอดีตสองครั้งที่ผมทำผิดต่อเธอโดยไม'ตั้งใจนะครับ ขอยํ้า ครั้งหนึ่งเกิดจากฤทธื้เหล้าฝรั่งเศสที่ทำให้มึนจนมองไม่เห็น และอีกครั้งเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจอัญเชิญตัวเองมาอยู่บนเตียงของผมตอนที่ผมไม่อยู่มือย่างเดียวที่ควรทำต่อผู้หญิงที่อยู่ในความชอบธรรม กอดเธอให้แน่นด้วยวงแขนทั้งสองข้างของคุณ และบอกว่าเธอเป็นฝ่ายถูกอย่างนั้นอย่างนี้ เสริมความเข้มข้นให้กับความถูกต้องของเธอสักนิดหน่อยเพื่อให้เธอรู้สืกภูมิใจมากพอที่จะให้อภัยคุณต่อเรื่องอะไรก็ตามที่เธอเป็นฝ่ายถูก“ผมสนใจแต่สะโพกของคุณเท่านั้นละ"

 

ผมพูดขึ้นเมื่อเธอหยุดชัดขืน“อ่อ งั้นล่วนที่เหลือของร่างกายฉันไม่ทำให้คุณสนใจเลยหรือไง”เธอถาม ด้วยเหตุนี้ผมรู้สืกว่ามันจำเป็นแล้วละที่จะต้องอุ้มเธอเข้าไปในห้องและพิสูจนี่!ห้เห็นว่าเธอคิดผิด  ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งเกือบหกเย็นนั่นแหละที่หายนะเริ่มต้นขึ้นปาร์ตี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น พนักงานออฟฟิศมากมายที่ต้องทำงานไกลบ้านแวะมาดื่มนํ้าชาและรับประทานเค้ก  ไล่หนูและแมลง โดยไม่มีใครที่คิดจะฟ้องร้องทางกฎหมายกับเรา หรือล้มลงกับพื้นชักกระตุกเพราะแพ้อาหารทีเชิ้ตของมีได้รับความสนใจอย่างมากตรงข้อความ ‘จีบี รักยูเอสเอ’ โดยเฉพาะจากนักข่าวที่มาทำข่าวงานนี้ให้กับหนังสือพิมพ์รายใหญ่ที่สุดของเมือง เขากำลังศึกษาส่วนที่เป็นรูปหัวใจ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกับร่องอกของมี ราวกับว่ามันอาจจะมืความหมายอะไรบางอย่างซุกช่อนอยู่ ขณะเดียวกันอเล็กซาเฝ็าดูหน้าอกของมีกับสายตาของผมสลับกันไป เพื่อตรวจสอบว่ามันมีความสัมพันธ์กันทางใดทางหนึ่งบ้างหรือไม่อเล็กชากำลังเป็นที่ดึงดูดสายตาอย่างที่เธอเป็นอยู่บ่อยๆ และกำลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในการรับสมัครผู้เข้าร่วมจับฉลากชิงรางวัลเสือทีเชิ้ต (ซึ่งตามด้วยแคมเปญส่งอีเมลก่อกวนไปให้ในภายหลัง) ทุกอย่างกำลังค่อยๆ ดำเนินไปอย่างงดงามจากนั้นประมาณห้าโมงสี่สิบห้านาที เรือของเราก็ชนเข้ากับก้อนนํ้าแข็งเล็กๆ ก้อนแรก“ขอป้ายบอกเพิ่มด้วย” บาบาร์พูดขณะย่องเข้ามาหาผม"“ว่า เงนะครับ“สำหรับถ้วยชาน่ะ” เขาพูดแบบไม่ขยับปาก “ผมลืมไปว่าเราต้องติดป้ายบอกไว้กับถ้วยชาด้วยนะ ‘คำเตือน อาจบรรจุเครื่องดื่มร้อน’ลูกชายของผมกำลังเขียนบางส่วนอยู่ในครัวตอนนี้ ระหว่างนี้ช่วยกันเตือนทุกคนด้วยปากไปพลางๆ ก่อนนะ และหาพยานรับรู้คำเตือนของ

 

 

เครื่องไล่หนู

0 Comments

ครบเครื่องเรื่องการดูแลบ้าน สำหรับคนรุ่นใหม่

About

At vero eos et accusam et justo sa duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed.

 

Service

Nam liber tempor cum soluta nobi eleifend option congue nihil imper doming id quod mazim placeratet facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis elit, sed diam nonummy nibh euis. 

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, euism tincidunt ut laoreet dolore consect adipiscing elit. Sed risus augue, at dignissim sit amet est sit amet, de tincidunt lobortis nunc. Nulla facili fusce a libero at nunc feugia.

 


We love what we do


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed risus augue, dignissim sit amet est sit amet, tincidunt lobortis nunc. Nulla facilisi. Fusce a libero at nunc feugiat tincidunt. Vestibulum a quam et tellus interdum molestie nec quis enim.