อันตรายจากการรับสารที่ปนเปื้อนในอาหารเข้าสู่ร่างกาย

การดูแลรักษา การบรรจุ การขนส่งหรือการเก็บรักษา หรือเกิดเนืองจาก การปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนจากแมลง สัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นด้วย รวมทั้งสารที่มีคนตั้งใจใส่เข้าไปเพี่อประโยชน์ทาง การค้า แต่เป็นสารที่เกิดโทษต่อร่างกาย ซึ่งความจริงแล้วไม่ควรจะมีในอาหารนั้น  สารปนเปื้อนที่อันตรายมาก ควรระวังเป็นพิเศษได้แก่ โลหะหนัก ซึ่ง พบในอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง และพบในภาชนะบรรจุอาหาร โลหะดังกล่าว เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหน ดีบุก แคดเมียม และอะลูมิเนียม เป็นต้น ระวังสาร ตกค้างจาก ยาฆ่าแมลง ในอาหารจำพวกผักผลไม้ อาหารแห้งบางอย่างที่คนขาย ฉีดพ่นคลุกเคล้าเพี่อป้องกันแมลง ควรระวังสารตกค้างจากงานอุตสาหกรรม อย่างเช่น สารแมงกานีส ตะกั่ว ปรอท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี สารพิษจาก เชื้อรา เช่น อะฟลาท็อกชินในถั่วลิสง ในหอมแดง หอมหัวใหญ่ หากพบ แอแบคทีเรียในลำไส้ก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า อาหารนั้นผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ไม่สะอาด เชื้อที่ว่า คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม เช่น เชื้อ อี.โคไล (2.0011) ส่วน เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้บ่อย จัดเป็น สิงปนเปื้อนในอาหารที่ต้องระวังเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เช่น 
ขาแมลงสาบ ขนหนู เพราะอาจทำให้ได้รับเชื้อโรค
สารพิษปนเปื้อนที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ของหมัก ของดอง และผักสดตามท้องตลาดและถือเป็นมหันต์ภัยตัวฉกาจของผู้บริโภค เวลานี้ อย่างน้อยมีอยู่ถึง 6 ตัว ได้แก่ บอแร็กช์ สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง ฟอร์มาลิน สารกันเชื้อรา และยากำจัดหนู ทำให้มีการด้นคิดวิธีการต่างๆ ในการเก็บรักษา อาหารได้นาน รวมทั้งช่วยให้อาหารมีรูปลักษณ์ที่ดี ทำให้ผู้บริโภคสนใจและต้อง การเลีอกชี้อ โดยมีการนำสารเคมีต่างๆ มาผสมในอาหาร ซึ่งสารเคมีบางอย่างเป็น อันตรายต่อร่างกาย บางชนิดหากบริโภคเข้าไปในปริมาณมากอาจถึงแก่ชีวิตได้ พบว่ามีอาหารหลายชนิดที่เราทานเข้าไปโดยไม่รู้ว่ามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่

Write a comment

Comments: 0