การสังเกตและป้องกันสารอันตรายที่มักพบอยู่ในเนื้อสัตว์

1.สารบอแร็กซ์

หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารเนื้อสัตว์ที่ผิดปกติจากธรรมชาติ เช่น เนื้อหมูที่ แข็ง กดแล้วเด้ง หรือผิวเป็นเงาเคลือบคล้ายกระจก ไม่ควรซื้อเนื้อสัตว์บดสำเร็จ รูป ควรชื้อแล้วล้างให้สะอาดแล้วก่อนมาบดหรือสับเอง หลีกเลี่ยงอาหารที่มี ลักษณะหยุ่นกรอบอยู่ได้นานผิดปกติ อาหารที่เก็บไว้เป็นเวลานานก็ไม่บูดเลีย หาก ไม่แน่ใจในอาหารนั้นๆ ควรใช้ชุดทดสอบบอแร็กช์อย่างง่าย ซึ่งหาซื้อได้ที่กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี หรือสับอาหารให้เละแล้ว วางบนกระดาษขมิ้น ถ้ามีบอแร็กช์กระดาษจะเปลี่ยนสีจากเหลีองขมิ้นเป็นสีชมพู หรือนํ้าตาลหรือแดงทันที

 

2.สารฟอกขาว

ได้แก่ เกลือซัลไฟด์ เกลือไบซัลไฟด์ หรือเรียกว่า “ผงซักมุ้ง" นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เส้นใยไหม ฟอกแหและอวน กลายเป็นสาร พิษยอดนิยม ผู้ค้าหลายรายนำมาฟอกอาหารเพี่อให้ดูขาวสะอาดน่าทาน ฟอกแป้ง ให้ขาวนวล เช่น เส้นก่วยเติ๋ยว วุ้นเส้น อาหารที่ถูกตรวจพบว่าใช้สารฟอกขาวมาก ที่สุด เกินกำหนดคือ 500 ส่วนในล้านส่วน ได้แก่ ถั่วงอก ขิงฝอย หน่อไม้ดอง นํ้าตาลมะพร้าว ทุเรียนกวน และกระท้อน อันตรายจากสารฟอกขาว ทำให้เกิดการอักเสบทุกอวัยวะที่สัมผัส ตั้งแต่ปาก ลำคอ กระเพาะอาหาร ทำให้เกิดอาการ ปวดหลัง ปวดหัว อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจติดขัด ถ้าบริโภคเข้าไปเกิน 30 กรัม จะถ่ายเป็นเลือด ชัก หมดสติ หายใจไม่ออก ไตวาย และเสียชีวิตในที่สุด เสือกซื้ออาหารที่มีความสะอาด สีใกล้เคียงกับธรรมชาติ ไม่ขาวจนผิดปกติ เช่น ทุเรียนกวน ที่มีสีหมองคสํ้าตามธรรมชาติ แทนที่จะซื้อทุเรียนกวนที่มีสีเหลืองใส จากการใส่สารฟอกขาว หลีกเลี่ยงการซื้อถั่วงอกหรือขิงซอยที่ผ่านการใช้สารฟอก ขาวจนทำให้มีสีขาวอยู่เสมอ แม้อยู่ตากลมเป็นเวลานานสีก็ยังไม่คลํ้า เป็นต้น

 

3.สารเร่งเนื้อแดง

เป็นสารเคมีที่ใช้ในการรักษา ผู้ปวย หอบหืด ช่วยในการขยายหลอดลม และช่วยให้กล้ามเนื้อหลอดลมคลาย ตัว แต่จะมีผลข้างเคียงต่อหัวใจ ระดับนํ้าตาลในเลือดและกล้ามเนื้อโครงสร้างของ ร่างกาย พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูบางรายนำสารผสมในอาหารสำหรับ เลี้ยงหมู เพี่อกระตุ้นให้หมูอยากอาหาร เร่งการเจริญเติบโตของหมู ช่วยสลาย ไขมันและทำให้,กล้ามเนื้อขยายใหญ่ขึ้น ทำให้เนื้อหมูมีปริมาณเนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น เพราะจะทำให้ได้ราคาดีกว่าหมูที่มีชั้นไขมันหนาๆ เนื่องจากผู้บริโภคนิยมบริโภค หมูเนื้อแดงล้วน ไม่ต้องการให้ติดมัน ผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศมากกว่าร้อยละ 90 จึงให้หมูกินซาลบูทามอล อันตรายต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดง ตกค้างอยู่ อาจมีอาการมีอสั่น กล้ามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ กระวนกระวาย วิงเวียนศีรษะ บางรายมีอาการเป็นลม คลื่นไส้อาเจียน มีอาการ ทางจิต และเป็นอันตรายมากสำหรับหญิงมีครรภ์และผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน โลหิตสูง เบาหวาน และโรคไธรอยด์เป็นพิษ ควรเลือกซื้อเนื้อหมูที่มีสีสันธรรมชาติ มีมันหนาบริเวณสันหลัง และมีใขมันแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อเห็นได้ชัดเจนเมื่อตัด ขวาง เมื่อไม่ต้องการบริโภคมันหมูก็ให้ตัดมันหมูทิ้งไป ข้อสังเกต เนื้อหมูที่ ปนเปีอนสารเร่งเนื้อแดง ถ้าหั่นและปล่อยทิ้งไว้ เนื้อหมูจะมีลักษณะค่อนข้างแห้ง

 

เครื่องไล่หนู ได้ผลจริงไหม ตอนที่1

 

 

Write a comment

Comments: 0