เปรียบอุปสรรคเหมือนหนูที่โดนไล่

ชีวิตนั้นยาก เพราะถ้าชีวิตเป็นเรื่องง่าย เราคงไม่ต้องโดนทดสอบ ไม่ ต้องพยายาม หรือถูกกดดันจากเรื่องราวต่างๆ ในชีวิต เราคงไม่ได้เติบโต ได้ เรียนรู้ หรือได้มีโอกาสที,จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง  เครื่องดักยุง
ถ้าชีวิตเป็นเรื่องที่สวยงาม โรยด้วยกลีบกุหลาบ อีกไม1นานเราก็เบื่อ ถ้าไม่มีฝน เราคงจะไม่รู้สึกถึงความสุขเมื่อฝนหยุด และเราสามารถเดินทาง ไปเที่ยวทะเลได้ ถ้าทุกอย่างในชีวิตได้มาอย่างง่ายดาย เราคงจะไม่เข้มเซ็ง ดัง นั้น ให้รู้สึกขอบคุณอุปสรรคที่เกิดขึ้น และให้ตระหนักว่า มีแค่ปลาตายเท่านั้น ที่จะว่ายตามกระแสนํ้า
ส่วนปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ จะต้องพบเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก หรือ อาจต้องว่ายทวนนํ้า ว่ายฝ่านํ้าตก หรือพบเจอกับกระแสนํ้าเชี่ยว แต่อย่างไร ก็ไม่มีทางเลือก ต้องว่ายต่อไป และต้องผ่านมันไปให้ได้ การเดินทางอันยาก ลำบากนีจะช่วยให้เราแข็งแรงขึ้น ได้เรียนรู้มาก่ขึ้น และมีความสุขเพิ่มมากขึ้น มาสร้างเครื่องไล่หนูกันเถอะ
คนเราทุกวันนี้ต้องตกอยู่ในสภาวะกดดัน อันเนืองมาจากสาเหตุ ต่างๆ ทั้งเรื่องเวลา ความสัมพันธ์กับบุคคล การเงิน และเรืองอืนๆ อีก มากมาย ถ้าหากเรามีมุมมองความคิด ทัศนคติเชิงลบต่อเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ก็อาจทำให้เกิดความเครียด ท้อแท้ หรือหมดกำลังใจในการใช้ชีวิต หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวิธีทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ ให้รู้ว่าเราควรจะทำอย่างไร เพื่อปรับเปลี่ยน สถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลายเป็นดีได้ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราเอง เพียงแค่ปรับวิธีคิดลักหน่อย มองโลกในมุมที่แตกต่าง ก็จะสามารถแก้ใฃ ปัญหา และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสขึ้นมาได้ ไล่หนูไฟฟ้า
ลี่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คึอ “กำลังใจจากต่วเราเอง” ที่เปรียบ เหมือนแรงผลักดัน เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน สถานการณ์แบบไหน เราก็จะมีความมั่นคง ไม่อ่อนไหว และดำเนินชีวิต อย่างมีความสุขตลอดไป


เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0