สอนลูกให้มั่งมี ปราศจากอุปสรรคทางการเงิน

ปัจจุบันครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นครอบครัว เดี่ยวมากขึ้น พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกควบคู่ไปกับการทำงานขณะเดียวกัน แม่ได้!บบทบาทสำคัญในการดูแลและปลูกฝังลูก รวมทั้งต้องรับผิดชอบ หลายด้าน เวลาที่มีให้กันภายในครอบครัวจึงน้อยลง ทำให้ขาดความ เข้าใจ ขาดกำลังใจมองโลกในแง่บวกได้น้อยลง พลังบวกของแม่ ลดลง จนกระทั่งเด็กในปัจจุบันกลายเป็นเด็กที่ขาดความสุข ราคาเครื่องไล่หนู
ทว่าเมึ่อมองออกไปภายนอกครอบครัวโลกนี้ไม่มีอะไร เหมือนเดิมอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงในทางร้ายๆ เริ่มเข้ามาเยือน มนุษย์มากขึ้นทุกที ภัยพิบัติร้ายแรงไม่ว่าจะนาท่วม แผ่นดินไหว ไฟปา เกิดขึ้นจนเป็นเรื่องปกติการดำรงชีวิตให้อยู่รอดจึงไม่ใช่แค่ความ เป็นคนเก่ง แต่คือคนที1มีจิตใจเข้มแข็งมีคุณธรรม และสามารถปรับตัว เพี่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม,สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้
พ่อแม่ฉลาดสอนลูกให้รวย เป็นหนังสือที่สามารถตอบโจทย์ คุณพ่อคุณมือใหม่ได้อย่างดีทีเดียว ในการสอนลูกให้รู้จักคุณค่าของ เงินอย่างแท้จริง ลดความอ้วนด้วยการออกกำลังกาย
ปรารถนาดี บรรณาธิการ
เมื่อเงินตราคือตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะสามารถทำให้ ครอบครัวผ่านพ้นอุปสรรคในการดำรงชีวิตให้ราบรื่น การวางแผน ในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ให้แก่ลูกน้อยในอนาคต จึงเป็นเรื่องสำคัญ อย่างยิ่งเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด ราคาบาร์โหน
การเก็บออมคือการสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ดีเยี่ยมวิธี หนึ่งซึ่งส่งผลต,ออนาคต ในยุคสมัยที่เงินทองหายากอย่างปัจจุบัน หากคุณพ่อคุณแม่จะมัวรีรอให้คุณลูกเติบโตจนใช้เงินเป็นแล้วค่อย สอนให้เขาได้เรียนรู้วิธีการใช้จ่ายและเก็บออมอาจไม่ทันการ แต่ หากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่จะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วลงมือเริ่มต้นปูทาง ด้านเศรษฐกิจให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิด อาจเป็นการวางรากฐานทางการ เงินที่กว้างใหญ่ยิ่งขึ้นในอนาคตของลูก บาร์โหนออกกำลัง
หนังสือเล่มนี้มองเห็นคุณค่าที่สำคัญที่สุด จึงรวบรวมวิธี สอนลูกให้มั่งมี ปราศจากอุปสรรคทางการเงินในอนาคตไว้
เพื่อพ่อแม่จะได้หายห่วง ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะต้องพบเจอ อุปสรรคที่ยากลำบากอีกต่อไป
นันทนา สุบรรพรรณ

Write a comment

Comments: 0