หากคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้คุณค่าของเงินทอง

หากคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้คุณค่าของเงินทอง แล้วเด็กๆ ที่เป็นวัยเจริญเติบโต กำลังช่างซักช่างถามและอยากรู้อยาก เห็น ก็จะมีแนวโน้มปฏิบัติตัวเหมือนดั่งตัวอย่างของคุณพ่อคุณแม่ แต่ หากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนมือเติบใช้จ่ายฟ่มเฟือยและเป็นนักซ็อปปิง ตัวยงด้วยแล้วล่ะก็ ลูกๆ ก็คงหนีไม่พ้นที่จะมืโอกาสเป็นคนไม,เห็นคุณค่า ของเงิน และใช้จ่ายฟ่มเฟือยตามไปด้วยเป็นธรรมดา เพราะพ่อแม่คือ เบ้าหลอมที่สำคัญ ที่ลามารถหล่อหลอมสร้างนิสัยให้ลูกเติบโตมาเป็น ผู้ใหญ่ที่ดีหรอไม่ อย่างไรในวันข้างหน้านั่นเอง
นอกจากคุณพ่อคุณแม่จะปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก,ลูกๆ แล้ว เมื่อน้องๆ หนูๆ เติบโตขึ้นมาหน่อย เริ่มมองเห็นได้ไกลขึ้น เรียนรู้ สภาพแวดล้อมภายในลังคมได้กว้างขวางขึ้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่จะ พยายามลองหยิบยกตัวอย่างบุคคลอื่น ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จทาง ด้านเศรษฐกิจ การจัดการทางการเงิน หน้าที่การงาน อาชีพ อาจเริ่มต้น จากเรื่องราวของคนใกล้ตัว ไปจนถึงคนที่มืซื่อเสียงที่น้องๆ สนใจ ให้ น้องๆ ได้เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รู้ค่าของผลตอบแทน ว่าหากเราบริหารเงินเป็น พวกเขาจะได้รับสิ่งดี อะไรบ้าง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้น้องๆ ได้มืทัศนคติที่ดีต่อการรู้จักใช้จ่าย และเก็บออมนั่นเอง แล้วยังสามารถหยิบยกแบบอย่างเพี่อชี้ให้น้องๆ ได้ เรียนรู้อีกว่า หากไม่รู้จักใช้จ่ายอย่างถูกวิธีจะเกิดผลเสียอะไรกับเขาบ้าง ในอนาคต เรื่องราวของบุคคลต่างๆ ที่ได้เกิดฃึนจริงทังหมดนันจะสามารถ เป็นแนวทางการส่งเสริมวิธีคิดและหลักการใช้ชีวิตที่ดีให้แก่น้องๆ ต่อไป ในภายภาคหน้าได้อย่างดีทีเดียวโหนบาร์เพิ่มความสูง
เกนตั้วแต่เก๊ด
เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วในสังคมไทยยุค สมัยปัจจุบัน ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ เงินตราเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของผู้คนใน สังคมอย่างมากมาย การสร้างครอบครัวต้องการรากฐาน ที่ดี และมั่นคงเพื่อความอยู่รอดในอนาคต ผู้นำครอบครัว จึงต้องคิดวางแผนอย่างหนักถึงขั้นตอนการใช้ชีวิต ยิ่งไป กว่านั้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะมีลูกก็ต้องพร้อมที่จะ เตรียมวางแผนอนาคตอย่างหนักให้กับลูกน้อยด้วยเซ่นกัน
เมื่อเงินตราคือตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะสามารถทำให้ ครอบครัวผ่านพ้นอุปสรรคในการดำรงชีวิตให้ราบรื่น การวางแผน ในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ให้แก่ลูกน้อยในอนาคต จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เรื่องหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด
การเก็บออมคึอการสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ดีเยี่ยมวิธีหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่ออนาคต ในยุคสมัยที่เงินทองหายากอย่างปัจจุบัน หากคุณ พ่อคุณแม่จะมัวรีรอให้คุณลูกเติบโตจนใช้เงินเป็น แล้วค่อยสอนให้เขา ได้เรียนรู้วิธีการใช้จ่ายและเก็บออมอาจไม่ทันการ แต่หากคุณพ่อคุณแม่ มือใหม่จะเปลี่ยนวิธีคิด แล้วลงมือเริ่มต้นปูทางด้านเศรษฐกิจให้กับ ลูกตั้งแต่แรกเกิด อาจเป็นการวางรากฐานทางการเงินที่กว้างใหญ่ยิ่งขึ้น ในอนาคตของลูก
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน ที่ต้องการปลูกฝังวัฒนธรรมการ ออมให้กับลูกๆ การทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีย่อมเป็นสิ่งสำคัญ และการ เริ่มต้นปูทางก่อนย่อมมืซัยไปกว่าครึ่งเซ่นกันโหนบาร์แก้ปวดหลัง ดังนั้นจากเมื่อก่อนที่คุณ พ่อคุณแม่เคยลร้างรายรับรายจ่ายภายในครอบครัวของคนสองคนแล้ว ก็หันมาวางแผนปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมบัญชีออมให้แก่คุณลูกตั้งแต่แรก เกิด ด้วยการเริ่มแบ่งส่วนของรายได้ให้เหมาะสม เจียดเงินเก็บมาใส่ บัญชีของคุณลูกเพิ่มอีกสักหนึ่งบัญชีตามศักยภาพของครอบครัว อาจ วันละ 20 บาท เดือนละ 3,000 หรือเท่าไหร่ก็ได้ ตามแต่ความเป็นไปได้ ของฐานการเงินภายในครอบครัว กว่าที่ลูกน้อยจะเติบโตและเรียนรู้ ทำความรู้จักเกี่ยวกับการใช้เงิน เงินในบัญชีของเขาก็จะถูกเก็บออม เพิ่มพูนพอสมควรแล้ว เราอาจตั้งเป้าในการเก็บเงินส่วนนี้ไว้เป็นทุน 
การศึกษาของเขาในอนาคต หรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆ ในการดำรงชีวิตโหนบาร์ ก็เป็นได้
พอน้องๆ เติบโตขึ้นเขาจะได้มีเงินเก็บ โดยมาจากการเริ่มต้น ของคุณพ่อคุณแม่ ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ถึงการเก็บออมเงินทองได้ ด้วยตัวอย่างที่ใกล้ตัว คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง และผลจากการกระทำ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักตันอย่างหนึ่ง ที่สามารถส่งเสริมและชี้นำให้ น้องๆ ได้ทำความรู้จักกับการออม เรียนรู้ข้อดีข้อเสียของเงินได้อย่าง เป็นธรรมซาติไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของตัวเขาเอง อย่าลืมว่า การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งอย่างแน่นอน และการเริ่มต้นได้อย่าง รวดเร็วก็สามารถทำให้เราไปถึงจุดหมายได้รวดเร็วเซ่นกัน

บาร์โหน

Write a comment

Comments: 0