สติปัญญาสามารถสร้างเรือยางได้ด้วยตนเอง

8รายผู้หนึ่งซ่อมกำแพงบ้านที่ถล่มลงมาเพราะฝนที่ตกทั้งคืน ด้วยความโซคดีเขาขุดพบทองคำที่บรรพบุรุษฝังเอาไว้ แต่ชายหนุ่มไม่รู้ จะทำอย่างไรกับทองที่ขุดพบเขาจึงเดินทางไปที่วัดเพื่อปรึกษาพระ อาจารย์เซนที่นับถือ ว่าจะนำเงินนี้ไปทำอะไรดีเจ้ามีเงินแต่ไม่รู้จักวิธีหาเงิน ไม่ช้าเงินก็จะหมดไป เซ่นนี้เรียก ว่าถึงมีทรัพย์ก็เหมือนไม่มี เจ้าต้องนำเงินที่มีไปซื้อปัญญา  เรือยางไวนิล เพราะ ปัญญาจะนำมาซึ่งทรัพย์และช่วยให้รักษาทรัพย์ที่มีเอาไว้ได้” แต่ถึง แม้จะได้ฟังเซ่นนั้นชายหนุ่มก็ยังไม่เข้าใจชายหนุ่มคิดว่าเงินน่าจะซื้อปัญญาได้ เขาจึงเดินเช้าไปใน ตลาดเพื่อหาคนที่ดูท่าทางมีความรู้เพื่อที่จะขอซื้อปัญญาจากคนผู้นั้น เขาพบนักบวชเซนผู้หนึ่งท่าทางสำรวมดูมีสง่าราศี จึงคิดว่านักบวชผู้นี น่าจะมีปัญญาขายให้ เขาจึงไม่รอช้ารีบเข้าไปตกลงเจรจาขอซื้อ ปัญญาจากนักบวชเชนทันที “ท่านนักบวช ผมต้องการปัญญา ท่าน นักบวชมีปัญญาขายให้ผมหรือไม่”นักบวชเซนได้ฟังเซ่นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าชายหนุ่มผู้นี้ไม่รู้จักที่จะ คิดด้วยตนเองแม้แต่น้อย “มีสิ อาตมามีปัญญาที่จะขายให้โยม แต่ ปัญญาของอาตมามีราคาแพง โยมจะล้ราคาหรือไม่”ถ้าทำให้ผมไต้ปัญญา ไม่ว่าเท่าไหร่ผมก็ล้”เซ่นนั้นนับจากนี้เวลาที่โยมมีเรื่องต้องตัดสินใจ ก่อนที,จะ ลงมือทำสิงนั้น ให้โยมเดินไปข้างหน้าสามก้าว แล้วถอยหลังสามก้าว ทำเซ่นนี้สามครั้งโยมก็จะได้ปัญญา”  เรือยางลำใหญ่ ชายหนุ่มคิดว่านักบวชเซนน่าจะ หลอกเอาเงินจากเขาเป็นแน่ จึงทำท่าทางไม่สนใจดูท่าทางโยมจะไม่เชื่อ อาตมาให้โยมลองทดสอบสามวัน หากวิธีการของอาตมาทำให้โยมได้ปัญญาค่อยกลับมาหาอาตมาอีก ครั้ง”ชายหนุ่มเดินทางกลับบ้านของตนซึ่งกว่าจะถึงก็พลบคา แต่ เมื่อเข้าไปในบ้านเขาพบว่าบนที่นอนมีคนอื่นนอนอยู่กับภรรยา ด้วย ความที่โกรธจัดเมื่อหยิบมีดผ่าฟืนได้ก็ไปที่เตียง คิดแต่ว่าจะลังหารทั้ง คู่เสียเดี๋ยวนั้น แต่เขานึกถึงคำพูดของนักบวชเซนขึ้นมาได้จึงหยุดแล้ว เดินไปข้างหน้าสามก้าว ถอยหลังสามก้าว ยังไม่ทันที่จะทำได้ครบสาม ครั้งดี68 พร้างพต์ เพร้มปัญญา ด้วยนิทานเ'ซน ไม่เข้าใจขอรับ คำตอบนี้ผมได้มาจากศิษย์น้องที่ทำหน้าที่ ดูแลแปลงผักขอรับ”ขนาดศิษย์ผู้น้องที่เข้าใจในคำถามยังไม่เคยคิดออกธุดงค์ เรือยางสูบลม  แล้ว เจ้าที่ไม่เข้าใจยังคิดจะออกธุดงค์อยู่อีกหรือไม่”คนเรามกจะกลวและกังวลยับสิ่งที่ยากลำบาก ทางไหนที่ ทำให้ตนเองสบายกว่าก็มักจะเลือกทางนั้น โดยที่ลืมคิดไปว่าใครๆ ก็ น่าจะเลือกทางที่สะดวกสบาย กลายเป็นว่าแทนที่จะสบาย กลับมีคู่ แข่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่กลัวความยากลำบาก เลือกทางที่ต้องใช้ ความพยายามมากลักนิด คู่แข่งก็อาจจะน้อยลง และสิ่งที่ได้มาก็ยังดี มากกว่า


เรือยาง

Write a comment

Comments: 0