ทางการรัฐได้คุมเข้มของนำเข้าทุกอย่างเพื่อตรวจหาาปนเปื้อน

ต้องทำมากมาย มีคำโบราณกล่าวไว้ว่า ‘‘หากเจ้าต้องการอะไรก็ตาม ให้ไปเดินทางไปหาคนที่ ‘ไม่ว่าง'” ให้พิจารณาพวกเขาไว้ในการนี้ ด้วยเช่นกัน คนที่ยิงมีอะไรให้ทำมากดูเหมือนจะยิ่งมีเวลาสำหรับ ความเมตตามากขึ้นด้วย
อีกคำหนึ่งสำหรับความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คือ การบริการ ไม่ มีสิ่งใดที่ให้รางวัลตัวเองมาได้มากไปกว่าการบริการที่ได้ทำในช่วง กำจัดหนู เวลาที่ต้องการหรือยินยอมให้ช่วย ระหว่างการทำงานหนักในแต่ละ วันคนใจกว้างที่ได้ไปถึงจุดสูงสุดของบันไดแล้ว จะช่วยเหลือผู้อื่น จำนวนมากที่กำลังตามเขาไป ยิ่งเขาทำให้กับคนอื่นมากเท่าใด เขาก็จะยิงได้รับคืนกลับมามากเท่านั้น ยิ่งเขาแข็งแกร่งขึ้นเท่าไร อิทธิพลต่อลังคมของเขาก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปตามนั้นการให้” อาจไม่ได้ให้การผลตอบแทนแก่เรา แต่สิ่งที่มัน นำมาคือ ความสุข เราต้องลองทำเพื่อจะได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงนี้ ที่แรกสำหรับการเริ่มต้น คือ ที่บ้าน ต่อไปที่ทำงาน หรือที่ใดก็ตามที่ ชีวิตนำพาเราไป และต้องไม่ลืมหัวเราะไปด้วยระหว่างลงมือ
เราจะหัวเราะและได้รับจากการมีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด    เปียมไปด้วยความเมตตากรุณาของเราที,ทำไปเล็กน้อยในแต่ละวัน เมื่อ  รวมตัวกันไม่นานจะก่อเกิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลและติดตัว ไปจนกระทั่งวิญญาณละลังฃาร เราควรเริ่มต้นแต่ละวันด้วยการช่วย เหลือให้ผู้อื่นดำเนินชีวิตของเขาไปได้ในแต่ละวัน แม้ว่ามันจะไม่ได้ มากไปกว่ารอยยิ้มหรือการโบกมือทักทายเล็กน้อย เขาจะจดจำในสิ่ง ที่เราทำ ดังที่คนพูดกันว่าคำแนะนำมีราคาถูก ดังนันมันจึงถูกนำมา มองโลก    ให้กันอย่างฟรีๆ ไม่ค่อยได้รับการใส่ใจ แต่คำแนะนำทีถูกต้องมันในแง่ดี    มีอยู่น้อย น้อยพอๆ กับฟันของแม่ไก่ การจะให้คำแนะนำที่แท้จรีงบใคร  ไล่หนูไฟฟ้า เราจะต้องเข้าใจดัวคนที่ของผู้รับมันเสียก่อน หากจะทำให้ สิงที่ เรามอบกลาย เป็นสิงที่มีค่าเราจะต้องมองให้เห็นเสียก่อนว่าจิตใจของเขาพร้อมแล้ว สำหรับการรับฟังคำแนะนำ และต้องแน่ใจก่อนว่าเขาจะต้องหัวเราะ หรืออย่างน้อยยิ้มก่อนที่จะเริ่มกล่าวถึงเรื่องราวของเขาอย่างจริงจังและ เมื่อไต้ทำหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้ว ใช้อารมณ์ขันปิดท้าย ตบมือ ลงเบาๆ บนแผ่นหลังระหว่างที่เขาเดินออกไป มันอาจเป็นสิงสุดท้าย ที่คอยค้ำจุนความมุ่งมั่นของเขาก็เป็นไต้ "เดี๋ยวคุณก็ทำสำเร็จแล้ว" คือ เสียงที,เราตะโกนส่งท้ายไป
นั่นคือการช่วยเหลือที่แท้จริง เขาต้องการความเห็นอก- เห็นใจและความกล้าหาญ เขาต้องการจิตวิญญาณที่ทำให้มีความ สุขและมองโลก,ในแง,ดี ซึ่งทำให้เขาจะเข้ามาหาเรา และเราจะต้องไม่ปล่อยให้เขาไปจนกว่าจะไต้ทำทังหมดนีเสียก่อน แล้วสิงดีๆ ก็จะเป็นของเรา!ช่วยเหลือ    การแสดงความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่นไม่ไต้เป็นการโอ้อวด
ตัวเอง    หริอเสแสร้ง เราจะไม่ยอมให้มือซ้ายของเรารู้ว่ามีอขวาของเราไต้ทำกอน  ดักหนู   อะไรให้คนอื่นบ้าง เช่นเดียวกับที่เราจะไม่คุยโม้โอ้อวดเกี่ยวกับทัศนคติที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นของเรา มีคน "ไม่เคยทำดี” อยู่เป็น จำนวนมากในโลกใบนี้ ที่ไม่มีโอกาสไต้เก็บเกี่ยวกำไรจากการ


เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0