แนวทางการไล่หนูแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่เป็นอันตราย ตอนที่ 2

จะเห็นว่าท่านใช้คำว่า ป่า ซึ่งหมายความว่ามีมาก ป่าไม้ มีไม้ มาก ป่าแฝก มีหญ้าแฝกมาก ฉะนั้นเมื่อมีอะไรมารวมกันอยู่มากๆ ท่านก็ เรียกว่า บ้า ส่วนตลาดนั้นรู้สิกว่าท่านจะใช้กับส่วนที่เจริญ มีระเบียบกว่าป่าอีกตอนหนึ่งท่านบรรยายสถานที่ไว้เมื่อคราววันสงกรานต์ว่าจากสีแยกตะแลงแกงกึ่งพระมหานครตลอดถนนไชยสารก็แล โล่งไปจนกระทั่งข้ามสะพานสำเหยเลี้ยวขวาขึ้นไปทางเหนือผ่านวัดวรเชษฐาราม แลวัดโพธ จนเกือบจรกำแพงพระนครทางด้านเหนือนั้นเป็น ไล่หนูขนาดเล็ก ย่านซีขันตลาดยอก... ในกรุงเทพก็มีตลาดยอด)ชุนสืก เล่ม ๓ ฉบับของสำนักพิมพ์บางหลวง จัดพิมพ์ และบริษัท ธนบรรณ จัดจำหน่ายพรรณนาไว้ว่า “...อันกำแพงพระนครศรีอยุธยานั้นมีตำบลย่านร้านตลาดขายของสรรพของเป็นร้านชำ และตลาดขายของสด ทั้งเช้า-เย็น โดยประมาณสีสีบตำบลด้วยกัน และเฉพาะย่านป่าไหมถนน ซีกหนึ่งขายไหมครุยไหมฟัน ไหมเบญจพรรณ ส่วนอีกฟากหนึ่งเป็นย่าน ป่าเหล็ก ขายดาบแลมีดพร้า จอบ เสืยม ตะปู ปลิงบิยหล่า ทั้งโรงเหล็ก อึงคะนึง มีตลาดขายของสดเช้า-เย็น อันเรียกว่า ตลาดสะพานหน้าคู มี ของสดทั้งผลไม้แปลกอย่าง...”ตามรอยขุนดีก ยังไฝจบแต่เนื้อที่ที่ได้รับมอบหมดเสียแล้ว ไล่หนูบนเพดาน  ยังมี อีกมากมายที่เราจะตามรอย ยังไม่ได้พูดถึงสถานที่กินเหล้าของหมู่สิน หมู่สมบุญ บ้านหมู่สินที่ประตูจีนก็ยังไม่ได้ไปไหนจะบ้านขุนพิมานมงคล เที่ยวโรงช้าง เขียนจริงๆ ก็เป็นเล่ม และนี่ก็ยังไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลย เพราะข้อมูลที่คุณประยุกต์ขนมาให้ก็ได้ใช้ไปนิดเดียวเอง รูปที่น้องก็คงต้องรอโอกาสใหม่เสียแล้วล่ะครับเราเสร็จงานอย่างอาลัยอาวรณ์ ตอนขากลับคุณหมอณัฏฐ์พา พวกเรากลับอีกทางหนึ่งคือ กลับทางสายเอเชีย คุณกวีก็ได้ทีสะกิดเพื่อน ซี้ให้แวะตลาดกลางเพื่อเกษตรกร แล้วเราก็ล่อกุ้งเผา ต้มยำปลาดัง ปลา ซ่อนเผาเกลือตัวเบ้อเริ่มเที่ม ผมเสียดายบรรยากาศที่ใครก็ไม่ทราบลัง หอยแครงลวกมาปนเปีอนสำรับอยุธยาด้วย จึงรีบกินหอยแครงเสียให้ พ้นหน้าพ้นตา เสียดายอึกอย่างหนึ่งอยุธยาไม่มีกระแซ่เอื้ออาทร คุณ เมเราคุยกันเรื่องขุนสีก ก็มีเรอง มีแง่ มีมุม ให้คุยกันได้หลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องวิชาประหัตประหารด้วยเพลงดาบถึงตำหรับพระพิชัยสงคราม กระทั่งกฎหมาย กฎมณเฑียรบาลสมัยพระราซอาณาจักรศรีอยุธยา ท่าน “ไม้ เมืองเดิม” กับท่าน สมทุม บุญเกื้อ ผู้น้องชายของท่านได้ช่วยกันด้วยความอุตสาหะวิริยะ ค้นคว้าพงศาวดารและประวัติศาสตร์ หามารวมกันไว้ แม้กระทั่งเรื่องราวพฤติกรรมธรรมดาของข้าราชการ ซึ่งแม้ท่านจะไม่มีจุดประสงค์ที่จะจี้จุดเขื่องของบรรดาข้าราชการ แต่ในเรื่อง “ขุนดิก” ทั้งเรื่อง  เครื่องไล่หนูไร้สาย ตัวละครเอกจุ ล้วนรับราชการเป็นทหารกันทั้งสิ้นท่านได้ถ่ายทอดพฤติกรรมของข้าราชการที่ท่านได้พบเห็น หรือบางทีก็เป็นความคิดเห็นของท่านจากที่ท่านได้สัมผัสข้าราชการในสมัยนั้น นำมาบันทึกไว้ในลักษณะของละครอย่างชัดเจนจากพุทธศักราช  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศ อิสรภาพ ณ เมืองแครง ลุปี นับกาลเวลาได้  ปี ระบบ


วิธีกำจัดหนู

Write a comment

Comments: 0