กาวดักหนูส่วนใหญ่มีสารอันตรายต่อร่างกายมุษย์เช่นกัน ตอนที่ 1

ถือโอกาสชนไหล่เขาในขณะที่รถโดยสารเอียงไปข้างหนึ่ง และพูดกับเขาว่า “ขอโทษค่ะ” เป็นต้นอย่าได้แต่แอบมองเขาอยู่ห่างๆ ต้องใกล้เข้ามาอีกหน่อยเพื่อให้เขารู้ ว่ายังมีคุณอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่คุณกับเขาจะมีความคุ้น เคยกันมากขึ้นคุณต้องพยายามนอนแต่ หัวคาและตื่นแต่เช้า แต่งกายให้สะอาดหวีผมให้เรียบร้อย แล้วไปขึ้นรถ โดยสารด้วยใบหน้าอันสดชื่นแจ่มใสในโรงเรียนเล่าลือว่าฉันกับคุณ ถาม  เสียงเล่าลือว่าฉันชอบคุณ  ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งโรงเรียน อย่างรวดเร็ว แม้ว่าเสียงเล่าลือคือความจริง แต่ทุกครั้งที่คุณ M เห็นฉันเขา จะหันหน้าหนีทันที ทำให้ฉันงงงวยยิ่งนักหากเป็นเช่นนี้ต่อไป ฉันคงเบื่อหน่ายเขาก่อนที่จะตามจีบเขา...มีวิธี ทำให้เขาชอบฉันหรือไม่แกล้งทำเป็นไม่รู้ชั่วคราวตอบผู้ชายชอบแกล้งทำรักษาหน้าโดยเฉพาะขณะที่มีเสียงเล่าลือว่า “เขาดีกับผู้หญิงมาก” หรือ “เขาได้รับการต้อนรับจากผู้หญิงอย่างยิ่ง” วิธีกำจัดหนู เขา จะคิดว่า “ตายเสียดีกว่าคุณ  อาจรู้สึกงงงวย อาย แม้ว่าภายในจิตใจจะคิดว่าไม่เห็นเสีย หายอะไร แต่ขณะนี้ก็ต้องการให้เวลามาปลอบใเมื่อเสียงเล่าลือจางหายไปแล้วจึงพูด กับเขาตามตรงว่า“ฉันเสียใจที่เสียงเล่าลือทำให้คุณรู้สึกงงงวย ฉันก็รู้สึกไม่ดี” คำเล่าลืออยู่1ไดีใม่นานหรอก 75 วันก็ผ่านไปแล้ว ภายใน 75 วันนี้ถูก มองดูจากสายตาที่เหยียดหยามก็จนปัญญา ต้องอดทน การเพาะเลี้ยงความรัก “ความอดทนคือสิ่งสำคัญยิ่งชอบเพอนชายของเพอ: เพื่อนบอกฉันว่า เธอชอบคุณ  ขณะนั้นฉันไม่รู้สึกอะไร เพียงแต่ถือว่า  ยาเบื่อหนู เขาคือเพื่อนนักเรียนชั้นเดียวกันเท่านั้นแต่ขณะที่ฉันและเพื่อนไปดูเขาแข่งขันบาสเกตบอลด้วยกัน รู้สึกว่าตนเองก็คล้ายกับชอบเขาเรื่องเช่นนี้ไม่สามารถบอกเพื่อน แต่ว่าฉันกลับยิ่งคิดถึงเขามากยิ่งขึ้น ช่วยบอกฉันทีว่าฉันควรทำอย่างไรอย่าสนใจมากเกินไป แข่งขันกับเธอด้วยความยุติธรรมตอบถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและคุณ ยังอยู่ใน ระคับธรรมดาก็ไม่ต้องสนใจเกินไปคุณสามารถพูดกับเพื่อนตรงๆ ว่า “คุณ  เป็นคนชื่อสัตย์ตรงไปตรง มา ฉันก็ชอบเขาเข้าแล้ว” แล้วคอยดูการตอบสนองของเพื่อนถ้าหากว่าเพื่อนรักเขาจริง เธอก็จะค่อยๆ แสดงลักษณะท่าทางของ การเหินห่างกับคุณออกมา แต่ถ้าหากคือความใฝ่ฝันของเธอ เธอก็จะพูด กับคุณว่า “คุณ  ไม่เลวนะ” เช่นนี้ก็สามารถแบ่งแยกแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารักสามเล้าจะทำให้เกิดความลำบากใจ ไล่หนูไฟฟ้า  ทางที่ดี ควรพยายามแข่งขันกันด้วยความยุติธรรม จงหลีกเลี่ยงการกระทำลับๆ ล่อๆชอบคนซึ่งปกติเคยพูดเล่นกันอย่างอับพลันถาม : ฉันเกิดชอบคนซึ่งปกติเคยพูดเล่นกันอย่างฉับพลัน ฉันคิดจะ บอกให้เขารู้ แต่ก็หนักใจว่าหลังจากบอกเขาแล้วเขาจะไม่ปฏิบัติต่อฉันเบสอินทรีย์เหมือนเดิมเขาคล้ายกับว่ายังไม่สนใจจิตใจของฉัน ขณะนี้พวกเรายังกลับบ้าน ด้วยกัน รักษาสภาพปัจจุบันดิกว่าใช่หรือไม่ไม่มืความจำเป็นที่ต้องบอกให้เขารู้


เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0