เครื่องไล่หนูเป็นประเทศมหาอำนาจที่ควรเฝ้าระวัง ตอน จบ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความอิจฉามีปฏิกิริยาทั้งด้านบวกและด้าน ลบ ภายใต้สภาพการณ์ต่อไปนี้ความอิจฉาคือปฏิกิริยาทางด้านบวก1เกี่ยวกับเรื่องที่สัผู้อื่นไม่ได้ มีการต่อต้านอย่างรุนแรง จิตใจไม่ ยอมแพ้2.  อาศัยความอิจฉาตั้งปณิธานว่าจะทำให้ตนเองดียิ่งขึ้น3.  เครื่องไล่หนูพร้อมของแถม  เนื่องจากความรู้สึกอิจฉาทำให้ตนเองแสวงหาความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นข้างด้นคือด้านบวกของความอิจฉา และปฏิกิริยาทางด้านลบ ของมันคือ1.    จิตใจไม่ดี เตรียมหาเหตุทะเลาะวิวาท2.    กลายเป็นคนตั้าทราม3.    จิตใจที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางค่อยๆ รุนแรงขึ้นเชิณคุณควบคุมความรู้สึกอิจฉาของตนเองด้วยความ ระมัดระวัง การทดสอบนสามารถค้นพบความอิจฉาซึ่งซ่อนอยู่ในอุปนิสัย ของคุณว่า ปรากฎออกบาในชีวิตของคุณในรูปแบบใด และ ปฏิกิริยาของมันเอนด้านบวกตรอด้านลบทดสอบ สมมุติว่าผู้ชายที่คุณรักเข้าใจคุณผิดและหึงคุณ คุณจะทำพยายามปรับความเข้าใจ เครื่องไล่หนูภาษาอังกฤษ   ทำเป็นไม่สนใจรู้สึกรำคาญและคิดอยากจะหลบหนี อ คิดอยากจะให้เขาหึงมากกว่านี้ทดสอบ ในสี่ข้อข้างล่างนี้ข้อใดทำให้คุณเกิดความเบื่อหน่ายแทรกแถวในข้อบกพร่องของผู้หญิงข้างล่างนี้ คุณคิดว่าข้อใดทำให้ผู้คน เบื่อหน่ายที่สุดขาดความสามารถในการตัดสินใจปากมาก มีความฟ้งเฟ้อมาก อ ไล่หนูในบ้าน  ทัศนวิสัยแคบ เจ้าอารมณ์ขณะที่คุณพบหน้าผู้อื่นครั้งแรก คุณสนใจจุดใดของฝ่ายตรง ข้ามเป็นอันดับแรก เชิญคุณเลือก 1 ใน 4 ข้อข้างล่างนี้คุณจะ;มีความรูสิกอย่างไรเมื่อเห็นคนรักเดินเล่นกับผู้หญิงอื่นโกรธแค้นเขา  โกรธแค้นผู้หญิงที่เดินกับเขา  โกรธแค้นพวกเขาทั้งสองคน  โกรธแค้นตนเองที่หึงพวกเขา ประเภทมีความชำนาญในการใช้ความอิจฉายืดคุม วิธีไล่หนูในรถยนต์ น่เายตรงข้ามเนื่องจากว่าเมื่อคุณอิจฉา คุณจะหน้าม่อยคอตก เพราะฉะนั้นผู้คน รอบข้างจะทราบทันที แต่ว่าลักษณะท่าทางของคุณเหมือนเด็กๆ เขาเห็น แล้วมีแรงดึงดูดมากจนทำให้เขายากที่จะต่อต้าน คุณเป็นคนสามารถใช้ ความอิจฉาเป็นอาวุธ รู้จักพลิกแพลงใช้ความอิจฉาให้เป็นประโยชน์สามารถ กุมจิตใจของผู้ชายเอาไว้เพราะว่าความอิจฉาของคุณไม,ใช่ประเภทวางแผนทำร้ายผู้อื่น แต่ รู้สึกเสียใจจริงๆ ทำให้มันยิ่งสามารถพูดจูงใจผู้ชายประเภท ประเกทก้าตากอิจฉาไม่ถูกวิธีกลับไม่คุ้มคุณเป็นคนมีความระมัดระวัง ก่อนจะทำอะไรต้องคิดแล้วคิดอีก ด้วย เหตุนี้แม้ว่าคุณจะอิจฉาคุณก็ทนได้ หากว่ามีเรื่องไม,สมความปรารถนาคุณ ก็ไม่แสดงออกทางสิหน้าหรือการกระทำ แต่จะระบายความไม่สบายใจด้วย ไล่หนูในรถยนต์ เรื่องอื่นๆ คล้ายกับว่าเรื่องอื่นๆ ทำให้คุณไม่สบอารมณ์ การแสดงความ อิจฉาด้วยวิธีนี้หากไม่ระมัดระวังกลับจะทำให้ผู้คนคิดว่าคุณคือ ผู้หญิง อันตราย เพราะฉะนั้น จงแสดงความอิจฉาของคุณออกมาอย่างตรงไปตรง มาจะดีกว่า


เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0