เครื่องไล่หนูแต่ละเครื่องมีวงจรที่ไม่เหมือนกัน

เคยคิดเล่นๆ ว่า นี่ยังดีนะที่พี่โชเฟอร์เขาไจเย็นหาก เป็นดิฉันละก็จะลงไปตบปากคุณนายหรือคุณขายเสียให้ ฟันร่วงกันไปสักข้างหนึ่งเลยทีเดียวเขียว ไทรคิกว่าไม่สำคัญหลังจากที่เราคุยกันในเรื่องภัยรถตู้กันมามากแล้ว ส่วน ใหญ่ก็จะว่าลันที่ป้'ญหาอันเกิดจากคนขับ ซึ่งว่าไปแล้วก็ดู โหดร้ายเกินไปเหมือนกัน เพราะเอาเข้าจริงๆ ลัยจากรถ ตู้นั้นไม่ได้มืแค่ที่มาจากคนขับเท่านั้น แต่ลัยที่มาจากผู้ โดยสารร่วมก็มือยู่ไม่น้อยในเมื่อคนขับรถเลวยังมืได้ แล้วทำไมผู้โดยสารเลวจะไม่มี'ให้เห็นเล่าเรื่องของผู้โดยสารเลวนี้ อันที่จริงแล้วก็คงจะมืมากกว่า คนขับรถเลวนะคะท่านผู้อ่าน เราลองเปรียบเทียบดูว่าหากว่าในจำนวนคนขับรถเครื่องไล่หนูราคาตู้โดยสารที่อยู่นั้งกรุงเทพเอาว่า มากๆ แล้วก็คงไม่เกิน 5,000กับดักหนู คัน ในจำนวน นี้จะมืคน ขับอยู่แค่ 5,000 คน ซึ่งปรากฏว่าอาจจะมืเลวอยู่บ้างก็แค่ 1-5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นคิดเป็นจำนวนก็แค่ 100-500 คน เป็นอย่างมากเท่านั้นแต่เมื่อคิดมุมกลับในจำนวนรถทั้งหมดนี้แต่ละคันมีผู้ โดยสารคันละประมาณ 12-14 คน คูณ 5,000 เข้าไปก็ ร่วมหมื่น และเมื่อคิดว่าแต่ละคันวิ่งอีกคันละเที่ยวสองเที่ยว ต่อวันนั่นย่อมแสดงว่าในแต่ละวันจะต้องรับผู้โดยสารไม่น้อย กว่าแสนๆ คนและในจำนวนแสนๆที่ว่านี้เองที่เป็นคนร้อยพ่อพันแม่ร้อย แหล่งที่มาต่างแหล่งที่อยู่ และต่างการศึกษาต่างระดับชน ชั้นทางความคิดกัน แน่นอนว่าพวกเลวๆ ย่อมปะปนอยู่ ในจำนวนมากด้วยปัญหาที่เกิดจากผู้โดยสารนี้มีมากมาย จำได้ว่าเวลาที่ อยู่บนรถเมื่อมีโอกาสดิฉันชอบชวนคนขับที่น่าไว้ใจคุย ก็ คงประมาณที่หลายท่านชอบชวนคนขับแท็กซี่คุยนั่นแหละการชวนคนขับคุยนั่นมีประโยชน์หลายอย่าง (นอกเหนือ จากอันตรายที่หากคุยไม่เข้าท่าแล้วอาจทำให้คนขับคิดว่าเราวงจรไล่หนู ให้ท่ามันไปเสียก็ได้) อย่างหนึ่งนั่นคือทำให้เราได้สนิทสนมไฟฟ้าไล่หนูกับคนขับมากขึ้นโซเฟอร์ส่วนใหญ่ขับวินไหนสายไหนแล้วก็จะขับวินนั่น สายนั่นอยู่นาน เมื่อเราเคยพูดคุยเคยทักทายก็ทำให้เราได้ รู้จักและต่อมาก็น่าจะ ไว้วางใจได้มากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือการสร้างความคุ้นเคยและเป็นกันเอง ที่ใครจะไปรู้ว่า สักวันหนึ่งเขาคนนี้ละที่อาจจะยื่นมือมาช่วย เหลือเราได้หากเกิดอะไรที่ไม่ดีไม่ร้ายขึ้นในรถ อย่าลืมว่ามี ไม่น้อยนะคะที่โชเฟอร์แกล้งทำเป็นไม่สนใจเมื่อผู้โดยสาร เจอปัญหาในรถ


เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0