จะใช้เครื่องไล่หนูได้ จำเป็นที่จะต้องเปิดระบบเสียก่อน

คิดให้เป็น,.. เดียวเหินเองปรมัตถสภาวะของมันอยู่เหนือคำพูด เหนือกาลเวลา เหนือความรู้ มันมีสภาวะที่สอดประสานยิ่งกว่ามโหรีที่มนุษย์ขับขาน และสรรเสริญว่าไพเราะสิ่งเหล่านี้มีประว้ติ มีที่มา มีที,ไป มีเอกลักษณ์ที,เป็นปัจจิ'ตตัง เวทิตัพโพท่านเห็นไหมว่า ธรรมศาสตร์นั้นกว้างขวางกว่าวิทยาศาสตร์อย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ อีกทั้งง่ายต่อความเข้าใจ รับรู้ เมื่อรับรู้จนซาบซึ้งแล้ว มันช่างนำความสงบ ไล่หนูในรถยนต์ความฉาใจมาให้ความสุขสงบที่นี่และเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้น แค่ลัมผ้สสภาวะจริง(ตังบรรยายมาย่อที่สุด) ชั่วขณะจิตเดียวความสามารถในการสัมผัสความจริงตามธรรมนี้ จะติดจิตของท่านไปทุกหนทุกแห่งเครื่องไล่หนูนำเข้าสำนวนของท่านพุทธทาสภิกขุที่ได้ยินบ่อยๆว่าก้อนหินพูดได้ ด้นไม้สอนธรรม ฯลฯ” ท่านจะพบสัจจธรรมด้วยจิตตนเองไม่ใช่ด้วยคำพูดของท่านพุทธทาสภิกขุ มนุษย์เงินเดือน มนุษย์ผ่อนส่ง ส่วนมากมีความชำนาญในการคิดคำนวณการทบทวีของจำนวนเงิน โดยเฉพาะถ้ามีนอยู่ในสภาวะดอกเบี้ยบางคนรู้สึกดอกเบี้ยนำความสุขมาให้ เพราะแปลงการทบทวีของดอกเบี้ยเป็นวัตถุได้หลากหลายตามใจปรารถนา บางคนก็รู้สึกตรงกันข้ามเพราะนำวัตถุมาใช้ล่วงหน้า กำลังคิดหาเงินตามไปผ่อนทีหลังถ้าคิดทบทวีจำนวนเงินได้ ก็ไม่ยากแล้ว ที่จะเห็นว่าเรามีบ้านกี่หลัง มีรถยนต์กี่คัน มีเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้ากี่ชุด มีหนังสือ สมุดปากกา ฯลฯ กี่มากน้อยแปลกมาก ที'มนุษย์มีความขำนาญในการคิดจำนวนท'บทวีได้จำกัดมากไล่หนูส่วนมากแล้วจะปล่อยผ่านความจริง และไม่อาจจินตนาการได้ว่าการทบทวีของจำนวน จะกลายเป็นปัจจัยสร้างความทุกข์ยากลำบากให้กับตนเองยาวนานเท่าไร มีผลกระทบต่อสังคมระยะสั้นระยะยาว และยิงผลกระทบต่อธรรมชาติแวดล้อมด้วยแล้วยิ่งคิดไม่ออกอาจเพราะจิตมีสมบัติของเส้นผมบังภูเขาก็ได้ เมื่อรัฐบาลออกแถลงการณ์ว่า งบประมาณของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แม้จะเป็นงบสมดุล ก็มีหน่วยเป็น ล้านล้านบาทหนึ่งล้านบาทอาจมีผู้เข้าใจโดยอาจเชื่อมโยงกับบ้านหรือรถยนต์แต่พอกลายเป็น    ล้านล้านบาท แต่ละคนล้วนฟังแล้วจังงัง บอกหรือม่บอกไม่ท้าให็จินตนาการของชีวิตเปลี่ยนไป ข้าพเจ้าเคยทั้งคำถามว่า ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ทั้งหลายที่ยกมือผ่านร่างงบประมาณของรัฐบาลก็ดี ยกมือผ่านร่างโครงการยักษ์ใหญ่ ยักษ์เล็กของคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจก็ดี ตลอดจนยกมือสนับสนุนให้กระจายเงินไปสู่ท้องถิ่นด้วยกลไกการบริหารแบบกระจายอำนาจก็ดี    ท่านคิดออกไหม การยกมือของท่านสร้างความทุกข์ลำเค็ญให้คนไทย สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติมโหฬารแค่ไหน ท่านอาจจะภูมิใจ เครื่องกำจัดหนูท่านกล้าหาญเสนอโครงการยักษ์ใหญ่ หรือท่านเป็นผู้โต้แย้งโครงการระดับยักษ์ แต่ท่านเคยเปลี่ยนการทับทวีของเงินเหล่านั้น กับความทุกข์Iนชีวิตจริงของคนใช้แรงงาน มีรายได้ระหว่าง ๑๐๐ - ๒๐๐ บาทต่อวันหรือไม่


เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0