สารบอแร็กซ์คือสารอันตราย ที่ไม่ควรมองข้าม

ต่อไปนี้จะวิเคราะห์วา ลักษณะความทันสม้ยของโลกาภิวัตน์
มีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่นับเป็นสิ่งแวดล้อมที่อาจนำความเสื่อมมาสู่
ลูกหลานของตน ตรงทับพุทธพจน์หกข้อหลักที่อ้างมา
๑. สิ่งเสพติดในสมัยโลกาภิว้ตน์ ไม่ใช่แค่เหล้า แต่เป็นบุหรี่
ยาเสพติด สารเสพติด รวมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดการซักจูงไปในทาง
เสื่อมอื่นๆ ทีวี ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ท่องเที่ยว กีฬาฯ และการพูด
ทั้งวัน สิ่งที่ทันสมัยเหล่านี้ ถ้าใช้อย่างเกินทางสายกลางเรียกว่า สาร
เสพติดได้เช่นทัน
๒. รายการทีวีที่มีตลอดวันตลอดคืน ซึ่งสามารถติดตาม
รายการที่ตนชอบได้สบาย การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั้งคืน การพูดจา
ไร้สาระ ดูการเล่นตามบาร์คลับ เข้าข่ายข้อเที่ยวกลางคืน
๓. ฟังเพลงทั้งวัน ขึ้นรถ ลงเรือ เดินตามห้างใส่ซาวเบาวด์ไม่
ว่าจะทำอะไร เครื่องไล่หนูราคา กรอกด้วยเพลง เพื่อให้จิตได้มีเสียงดังอยู่เป็นนิจ เป็นการ
สร้างอบายจิตได้อย่างชะงัด ตรงประเด็น
๔. ติดการพนันแบบแปลกๆ เช่น ลด แลก แจก แถม รายการ
ทายจากทุกรายการทางทีวี วิทยุ ติดเขียนไปรษณียบัตร ส่ง SMS แข่ง
ขันทายปัญหา รวมทั้งปัญหาฑศทัณฐ์ก็เข้าข่ายด้วย ติดหวยบนดิน
ใต้ดิน ติดการพนันถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย
๕. ติดดาราอุปกรณ์ไล่หนู ติดพรีเ1ซนเตอร์ ติดเป็นหน้าม้าทุกรูปแบบ ติด
นักกีฬา ติดชมรมที่แข่งขันทัน ทำสิ่งไร้สาระเดือดร้อนผู้อื่น
เพี่อนรวบกุกช
๖. อยากได้เงินแต่ไม่อยากทำงาน ติดการเล่นหวยถูกกฎหมาย
ติดตลาดหล้กทร้พย์ ติดการถ่ายแบบ ทั้งที่โปไม่โปั ติดเปีนนายหน้า
ติดรับค่าสินบนทุกรูปแบบ
การเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ไม่หลงตามโลกากิรัตน์จนสุดโต่งจึงเป็น
ปัญญาอย่างหนึ่ง
มีผู้ใช้ปัจจัยโลกากิรัตน์อย่างไม่ถูกต้อง เกินทางสายกลางทำ
ความเดือดร้อนให้ตนเอง ไล่หนูไฟฟ้า  และให้ผู้อื่นมาก เลยทำให้สภาพของปัญหา
ที่เป็นอบายภูมิมีมาก
มีอบายภูมิเป็นอันมาก ที,มีลักษณะ1ของนรกชั่วคราว แต่ทว่า
คนก็ตีตั๋วลงไปเที่ยวกันไม่น้อย ตัวอย่าง
๑. จ่ายเงินเพื่อสร้างทุกขเวทนาให้ตนเอง โดยใช้กระบวนการ
ทำศัลยกรรมต่างๆ เป็นเครื่องส่งจิตไปสู่อบาย เซ่น การทำจมูก ทำ
คิ้วถาวร ดึงหน้า เสริมหน้าอก เสริมสะโพก เป็นด้น
๒. จ่ายเงินเพื่อซื้อปัจจัยต่างๆ มาใส่ เพื่อตนจะได้ทันสมัยโดยยอมลำบากเดินไม่สบาย นั่งนอนไม่สบาย บางฑีก็กินไม่ได้ เพราะแฟชั่นทำเหตุ


เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0