คลื่นความถี่ที่สามารถไล่หนูได้ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น part / 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น'ท่านอิมามจึงกล่าว1ว่า "อันขอสาบานต่อพระเจ้าว่า กระบวนการถกเถียงเช่นเดียวกันนี้สามารถพบได้ในวิวรณ์ฃองอิบรอฮีมและมูซา"  )เพราะฉะนั้นมนุษย์สามารถได้รับทางเข้าไปสู่คำลังและแผนการของพระเจ้า ก็ต่อเมื่อภายหลังจากท่านศาสดา ตำแหน่งผู้นำประชาชาติอิสลามอยู่ในมือของผู้ที่สามารถอธิบายรายละเอียดคำลังห้ามด้วยคุณลักษณะทางความรู้และจิตวิญญาณของเขา ซึ่งยังไม'ซัดเจนรวมอยู่ในการวิวรณ์แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ภารกิจการปฏิบัติมีความจำเป็นสำหรับลังคมมนุษย์ในขณะที่ไม่มีผู้นำเช่นว่า ประชาชาติอิสลามมีความโน้มเอียงที่จะเบี่ยงเบนจากหลักการอิสลามและล้มเหลวที่จะไปถึงเป้าหมายแห่งความผาสุก และเป้าหมายที่มันได้สร้างขึ้นมาภายหลังท่านศาลดา บรรดาอิมามผู้บริสุทธิได้รับมอบหมายราวกับว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งผู้นำและนำทาง  เครื่องไล่หนูราคา ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปได้ที่จะแผ่กระจายคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานหริอไม่

 

เนื่องจากหลายปีติดต่อกันและท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างปรูดปราดและเพื่อแสดงให้มุสลิมเห็นถึงการประยุกต์คำสอนเหล่านั้นพวกเขานำทางและลังสอนทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ ด้วยเหตุที่ผลรวมคำสอนของพวกเขามาจากมรดกอันลํ้าค่าของการอีกษาที่ยกมรดกให้ประชาชาติอิสลามเป็นเพราะพลังซึ่งเป็นหลักฐานยืนยัน ทรัพย์สมบัตินี้มืความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเชื่อถือได้ และเป็นเพราะขอบข่ายของมัน มันจะเสนอวิธีการแก้แก้ปัญหาใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกคนรู้ว่าคอลีฟะฮ์ที่สืบทอดจากท่านคาสนทูตแห่งพระเจ้า มีความรู้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับคำลังของอิสลามและความต้องการทางศาสนาของประชาชนอบูบักรคอลีฟะฮ์ที่หนึ่งมีตัวอย่างเป็น'ที่รู้กัน'ว่ารายงาน'วจนะเพียงแปดลิบบท อัลนะวะวีกล่าวไว้ในหนังสืออัลตัซฮีบของเขาว่า "อพูปักรรายงานวจนะ   วงจรไล่หนู บทจากท่านศาสดา ซึ่งอ้างอิงโดยซุยูตีในตาริค คุลาฟาอ์ และ 22 บท จากในนี้รวามอยู่ในบุคอริในหนังสือของเขา" ผู้นำทางศาสนาของประซาชาติอิสลาม ผู้ที่แสดง1ว่า'ใน'ทุกๆ ประเด็น  จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลประชาคมของเขาและเพื่อแก้ไขปัญหาสลับซับซ้อนของพวกเขา กลับมีความสำนึกในอิสลามเพียงน้อยนิดที,เขาพบว่าตัวเองปรึกษามุฆีเราะฮ์บุตรชุอ์บะฮ์ผู้ที่มีความฉ้อฉลอย่างที่สุด เพื่อที่จะศึกษาการปกครองของพระเจ้าเกี่ยวกับส่วนของที่ดินที,ไปสู่ยายของเขา  เขายังสารภาพผิดตัวเองด้วยความตรงไปตรงมาอย่างที่สุดว่า ความรู้ทางศาสนาของตัวเขาเองนั้นมิได้เหนือกว่าผู้ใดเลย และประกาศกับประชาชนว่า ถ้าพวกเขาเห็นเขากระทำความผิด พวกเขาก็ควรจะจัดการให้เขาแก้ไขและแนะนำเขาให้กลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้อง ดังที่เขากล่าวว่า"ฉันถือบังเหียนกิจการของพวกท่านอยู่ในมือของฉัน ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่าน ถ้าพวกท่านเห็นว่า ฉันก้าวย่างไปในทางที่ถูกต้อง ดังนั้นจงสนับสนุนฉัน และถ้าพวกท่านเห็นว่า ฉันดำเนินการไปในทางที่ผิดพลาด ดังนั้นจงนำฉันกลับมาสู่ทางที่ถูกต้อง สำหรับอุมัร รายงานวจนะมามกกว่า 50 บทที่เชื่อถือได้จากท่านศาสดา ในการเชื่อมโยงกับความรู้ทางศาสนาของคอลีฟะฮ์ที่สอง มีรายงานว่าครั้งหนึ่งบุคคลหนึ่งได้เดินทางไปปรึกษาหารือกับเขา ถึงปัญหาที่บุคคลผู้นั้นเผชิญอยู่ เขากลาวว่า "ฉันต้องการที่จะอาบนั้า (ชุชุล) อย่างสมบูรณ์ แต่ไม่ทาง1ไปสู่นั้า หน้าที่ทางศาสนาของฉันภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้เป็นอย่างไรคอลืฟะฮจึงตอบ1ว่า "ท่านได้รับการปลดเปลื้องภาระการละหมาด"

 

อย่างไรก็ตาม หน้าที่ที่แท้จริงของบุคคลเช่นว่านั้นชี้แจงไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานบทที่ 4 โองการที่ 43 และบทที่ 5 โองการที่ 6มีวจนะห้าบทที,เชื่อถือได้ซึ่งรายงานโดยอุศมานในซอเฮียะฮ์มุสลิมและเถ้าบทในซอ เฮียะฮ์บุคอรึ  ความเป็นจริงเช่นนี้แสดงให้เห็นระดับการเรียนรู้ทางด้านศาสนาที่บุคคลเหล่านั้นที่รับตำแหน่งผู้นำลังคมมุสลิมครอบครอง เช่นนั้นแล้วจะหวังได้อย่างว่า  กรอบของกฎหมายของพระเจ้าจะยังคงได้รับการคุ้มครองจากการเปลี่ยนแปลงและการบิดเบือนและสังคมอิสลามควรจะก้าวหน้าไปส่เป้าหมายที่สูงส่ง ไล่ยุ่งและแมลงสาบ ใครก็ตามที่แบกภาระนำประชาชาติอิสลามจะต้องครอบครองความตระหนักในศาสนาและความรู้อย่างลึกซึ้ง เพื่อตอบปัญหาและคำถามใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นขณะที่ความรู้ซึ่งคอลีฟะฮ์มีเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามที่เชื่อถือได้มีความจำกัดอย่างยิ่งวันหนึ่งขณะกำลังกล่าวคำปราศรัยที่แท่นเทศนา  คลื่นความถี่ คอลีฟะฮ์ที่สอง1ได้แสดงความคิดเห็นต่อการเพิ่มขึ้นของสินสอดที่ให้โดยปกติวิสัยและกล่าวว่าจะต้องหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นนี้ เมื่อเขาลงจากแท่นเทศนา สตรีคนหนึ่งได้คัดค้านสิ่งที่เขาพูดว่า ''ทำไมจึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนสินสอด พระเจ้าไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานดอกหรือว่า"พวกเจ้าได้ให้แก,นางหนึ่งในหมู่นางเหล่านั้น ซึ่งทรัพย์อันมากมายก็ตาม ก็จงอย่าได้เอาสิ่งใดจากทรัพย์นั้นคืน" คอลีฟะฮ์ตระหนักในความผิดพลาดนี้และขอพระเจ้าให้อกัยต่อเขาจากนั้นเขาให้ข้อคิดเห็นว่า "ทุกคนมีความคุ้นเคยกับคัมภีร์อัลกุรอานดีกว่าที่อุมัรมี" จากนั้นเขาจึงขึ้นไปบนแท่นเทศนาอีกครั้งหนึ่งและถอนคำพูดของเขา

 

 

เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0